Chăm sóc sầu riêng khi ra trái

Chia sẻ: womanhood911_04

Khi thời tiết thuận lợi, sầu riêng sẽ ra hoa. Nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong thời điểm nở hoa, đậu trái thì sẽ quyết định đến năng suất, chất lượng quả.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản