Chăm sóc trẻ chậm nói

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
4
download

Chăm sóc trẻ chậm nói

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trẻ 3 tuổi đã có thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ; ông bà ta có câu: "Thỏ thẻ như trẻ lên ba". Nếu quá tuổi này mà trẻ chưa có khả năng trao đổi những điều thông thường nghĩa là đã bị chậm nói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc trẻ chậm nói

  1. Chăm sóc tr ch m nói Nên trò chuy n thư ng xuyên v i tr . Tr 3 tu i ã có th giao ti p t t b ng ngôn ng ; ông bà ta có câu: "Th th như tr lên ba". N u quá tu i này mà tr chưa có kh năng trao i nh ng i u thông thư ng nghĩa là ã b ch m nói. Trung bình tr 1 tu i có th s d ng ư c kho ng 10 t ng ; lên 1 tu i rư i có kho ng 30-40 t . T 1 tu i rư i t i 2 tu i, v n t c a tr tăng lên r t nhanh: kho ng 300 t ; t 2 tu i n 2 tu i rư i: trên 500 t . Cu i năm th 3, v n t có th t t i 1.200-1.500 và tr có th trao i ư c b ng l i nói nh ng i u thông thư ng trong sinh ho t. ó là kh năng c a nh ng tr ư c phát tri n trong "môi trư ng ngôn ng " t t (cha m chăm trò chuy n v i tr , gia ình ông anh
  2. ch em, ư c g i vư n tr ...). Nh ng tr vùng cao, vùng sâu, ít ư c ti p xúc thì ngôn ng thư ng kém phát tri n hơn. Nh ng tr non, còi xương, th t ng y u u i, suy dinh dư ng... cũng thư ng ch m nói, i kèm v i ch m m i phát tri n v v n ng khác (l y, bò, i...). V i tr ch m nói, c n phân bi t 2 kh năng v ngôn ng . N u tr v n hi u ư c l i nói (ch úng nh ng gì ta h i như "tai âu, m t âu..." và th c hi n úng nh ng m nh l nh gi n ơn như l y mũ, dép) thì ó ch là ch m nói ơn thu n. N u ư c giúp t t, nh ng tr này có th phát tri n l i nói r t nhanh không b ch m tr v m t ngôn ng khi n tu i i h c. Ngư c l i, nh ng tr b ch m c di n t l n c m th ngôn ng thư ng có căn nguyên nghe kém ho c ch m khôn; vi c giúp s khó khăn hơn nhi u. Tr nh t thi t ph i ư c th y thu c chuyên khoa tai khám, o s c nghe và o ch s IQ. Trong quá trình h c nói, tr c n có s c nghe hoàn h o ghi nh n ư c chính xác các âm thanh c a l i nói, có trí tu t t phân bi t và ghi nh m i liên h gi a khái ni m và tên g i c a nó. M t khác, kh năng phát âm c a tr còn ph thu c vào s thu n th c d n c a h th n kinh (l i nói òi h i s hi p ng tinh t nhi u cơ c a b máy phát âm và c u âm), không th t cháy giai o n.
  3. Các ch s c a phát tri n ngôn ng tr vào giai o n h c nói (t 1 tu i n 3 tu i) ph n ánh r t y s phát tri n ng b v th ch t và trí tu c a tr trong giai o n này. Vì v y, các b c cha m c n h t s c quan tâm theo dõi.
Đồng bộ tài khoản