Chăm sóc trẻ mắc 4 bệnh mùa nắng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
8
download

Chăm sóc trẻ mắc 4 bệnh mùa nắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình trạng viêm nhiễm này có thể xảy ra bất kỳ nơi nào ở phổi trẻ em. Bệnh thường bắt đầu với triệu chứng ho khan kéo dài và tăng dần, không đàm. Khi trẻ thở ra nghe được tiếng ran ở phế quản. Cơn ho thường dai dẳng, sau đó xuất hiện đàm nhớt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc trẻ mắc 4 bệnh mùa nắng

  1. Chăm sóc tr m c 4 b nh mùa n ng 1. Viêm ph qu n c p do siêu vi: Tình tr ng viêm nhi m này có th x y ra b t kỳ nơi nào ph i tr em. B nh thư ng b t u v i tri u ch ng ho khan kéo dài và tăng d n, không àm. Khi tr th ra nghe ư c ti ng ran ph qu n. Cơn ho thư ng dai d ng, sau ó xu t hi n àm nh t. Sau 7 – 10 ngày thì àm nh t gi m, cơn ho cũng h t d n. Nguyên nhân thư ng do nhi u lo i siêu vi nên c n lo i tr phân bi t v i ho gà, lao, b ch c u, suy n. N u x y ra tr nh c n lo i tr trư ng h p d d ng b m sinh ư ng th , hóc d v t... B nh này thư ng gây ra các bi n ch ng như viêm tai gi a, viêm xoang, viêm ph i. Vì v y ph i s m ưa tr n cơ s y t i u tr . B nh có tính lây lan nên c n cách ly tr b nh. phòng ng a, c n cho tr eo kh u trang khi i ư ng tránh khói b i, cho tr i chích ho c u ng thu c ng a úng h n. Chú ý m b o cho tr m c m khi i ư ng, n u l m c mưa c n mau ưa tr v nhà lau khô và m. m b o ch dinh dư ng trong ăn u ng; không b t tr th c khuya, tránh ti p xúc khói thu c lá. 2. S t cao co gi t do siêu vi: Bi u hi n thư ng g p nh t là tr ang kh e m nh, chơi bình thư ng b ng t ra m t m i v i di n bi n nhanh và sau ó là s t cao, lên cơn co gi t khi n cho các b t cha m ho ng h t. Trư c lúc ưa tr n b nh vi n, các b c cha m và nh ng cô nuôi tr c n bình tĩnh c t cơn co gi t b ng nh ng vi c làm c th như: lau mát cơ th b ng khăn nhúng nư c m th p hơn
  2. nhi t cơ th lúc b y gi ít nh t là 20 (ch ng h n nhi t tr ang s t cao m c 390 thì c n nhúng khăn trong nư c 370, v t khô). Cho tr n m ng a u nghiêng sang m t bên m b o ư ng thông àm nh t ra ngoài. Phòng vi c tr c n lư i trong cơn co gi t b ng cách dùng cán mu ng ho c v t tương t có qu n g c và ưa vào mi ng tr . Tuy t i không cho u ng b t kỳ th gì khi tr ang trong cơn co gi t, không chích l , n n chanh... C n dùng viên h s t Paracetamol (lo i nhét h u môn) v i li u dùng 10 – 20mg/kg th tr ng nhét vào h u môn tr . 3. S t phát ban: Tri u ch ng ban u thư ng là s t, ho, s mũi và xu t hi n ban lúc u m t, sau lan xu ng b ng, r i chân tay. c i m phân bi t ban do h u qu c a s t phát ban và ban do các nguyên nhân khác ch thư ng th hi n nh ng ch m m n như cám, màu , tuy t i không cho các ch m ban màu tr ng trong niêm m c mi ng. Ban thư ng l n sau 3 ngày nhưng m c l i và có th vài l n như th . Tr s t phát ban thư ng không gây ho ng h t nhi u cho cha m như khi s t lên cơn co gi t do siêu vi, nhưng thư ng ư c nh n bi t mu n và do ch quan nên d d n t i nhi u h u qu khác. Quá trình x lý t i nhà, các b c cha m c n lưu ý là ch cho tr ăn nh các th c như cháo, s a, tránh nh ng th c ăn d gây d ng ngoài da như cá bi n, cua, c... Vi c lau r a v sinh cơ th cho tr ch ti n hành vào bu i trưa, dùng nư c m và lau nhanh. 4. Tiêu ch y c p m t nư c n ng: Các th c ăn u ng, nh t là hàng rong, vào th i ti t này thư ng b nhi m khu n b i các vi khu n như E.Coli, ph y khu n t ... Vi khu n hay siêu vi theo th c ăn vào ru t gây viêm ru t non c p tính, niêm m c và gây r i lo n h p thu. B nh thư ng kh i phát t ng t v i các tri u ch ng c a
  3. b nh tiêu ch y như tr ói, sau ó i tiêu ra phân nư c l n c n, có àm, có lúc có máu ho c phân xanh rêu, au b ng, s t, b ng chư ng. m c tiêu ch y c p m t nư c n ng thì s có hai trong b n d u hi u c trưng sau: li bì ho c hôn mê, m t trũng, khát nhưng không u ng ư c ho c u ng r t ít, véo vào da th y d u véo m t ch m. Trong tình tr ng này, vi c c p thi t nh h là bù ngay lư ng nư c cho cơ th tr , n u tr không u ng ư c thì bù nư c b ng cách cho truy n tĩnh m ch v i dung d ch ư c ch n là Lactate Ringer và kh n trương ưa tr n cơ s y t c p c u.
  4. - Ph i h p (k thu t bánh mì k p). - M h (nư c ta ang ph bi n). Tán s i ngoài cơ th là dùng sóng siêu âm truy n qua môi trư ng thư ng là nư c xuyên qua ph n m m c a cơ th và khi ch m v t c ng như s i s làm nát v n t ng ph n và sau ó b nh nhân ti u ra d n nh ng m nh s n nh như cát. Tuy nhiên phương ti n này thư ng ch hi u q a nh t khi s i có kích thư c dư i 2cm, k thu t c a bác sĩ cao nh v úng v trí s i. ây là k thu t ít sang ch n, có th au lưng nh , b nh nhân không b gây tê, gây mê, có th xem ti vi, nghe nh c trong khi i u tr . B nh nhân có th xu t vi n trong vòng 24 gi , tuy nhiên phí t n i u tr tương i cao tùy theo b nh vi n và tùy theo b nh lý. L y s i qua da: thay vì ph i m m t ư ng dài ngư i ta s t o ư ng xuyên qua da vào th n và có th nhìn tr c ti p viên s i qua m t ng n i soi n u s i có kích thư c nh hơn c a ng n i soi s ư c g p ra tr c ti p. Còn n u s i l n hơn ng n i soi s ư c tán tr c ti p cho nh ra và sau ó m i g p, v n s i s ư c máy hút, v n nh nhuy n ra ngoài theo ư ng ti u. L y s i qua da thư ng ư c dùng khi s i l n trên 3cm. Ph i h p: s i quá l n như s i bán san hô hay san hô, thư ng g m l y s i qua da r i tán s i ngoài cơ th , r i l y s i qua da. M h : t i Vi t Nam còn ph bi n vì hai phương ti n kia giá thành i u tr khá m c, òi h i trang thi t b k thu t khá t n kém. S i ơn gi n kh i l n b nh nhân ch m m t l n. Tuy nhiên, 5, 10 năm có th tái phát tr l i.
  5. Trong trư ng h p s i ph c t p, nh t là có nhi u s i nh có th b sót s i. ây cũng là nguyên nhân gây tái phát s i s m sau ó. Nh ng trư ng h p này ph i theo dõi i u tr tích c c. Ngoài ra còn có k thu t n a g i là tán s i n i soi, ư c s d ng trong trư ng h p s i ni u qu n 1/3 dư i ho c tán nh ng s i có kích thư c l n có th g p qua da. Trên th gi i m h còn 5%, h u h t các s i x trí b ng m t trong các k thu t trên. Vi t Nam m h ang ph bi n vì các phương ti n i u tr khác có giá thành cao , ch vài nơi có như BV. Bình dân, Quân y 108. Vi c i u tr tùy theo kích thư c c a s i và các b nh lý i kèm ví d : b nh nhân có s i l n và b nh lý h ni u như h p khúc n i b th n ch ng h n s ph i m h . Làm sao ngư i bình thư ng bi t mình b s i th n? Nên i khám nh kỳ hàng năm vì tri u ch ng không rõ ràng và không c hi u. Tuy nhiên, s hi n di n m t s ch t t o s i ư c phát hi n qua phân tích nư c ti u không b t bu c có nghĩa là b nh nhân b s i, trư ng h p này t chuyên môn g i là ti u tinh th (m t s b nh nhân th nư c ti u có Ca, acid uric hay P không có nghĩa là b s i). xác nh chính xác c n làm siêu âm và Xquang h ni u. Nh ng tri u ch ng i n hình nh t c a b s i là au lan ra trư c b ng xu ng r n và b ph n sinh d c kèm theo có th có ói m a, v t vã... ôi khi ti u ra máu. Danh t chuyên môn g i tri u ch ng này là cơn au bão th n. Th c t cho th y không ph i b t c b nh nhân nào có s i là b cơn au nêu trên. áng s nh t là s i yên l ng nghĩa là s i không gây tri u ch ng nhưng s phá h y d n d n th n b s n do b t c và ho c nhi m trùng m n tính.
  6. S hình thành s i th n có liên quan n ch ăn u ng? Ch m t s trư ng h p b nh nhân ch ăn m t th c ăn nào ó thì m i có s tương quan gi a ch dinh dư ng v i b nh s i. VD: như khi u ng s a ăn bơ, fromage quá nhi u. Nguyên nhân c n chú ý là ngư i b nh không u ng nư c khi n cho nư c ti u b cô c t o i u ki n thu n l i cho các ch t t o s i trong nư c ti u k t dính l i v i nhau là l n d n lên. Vì v y li u pháp phòng b nh chung ng a s i ho c s i tái phát là u ng nư c (khi ti u có màu vàng nh t là t yêu c u) và có ch dinh dư ng thay i, quan tâm i u tr các b nh lý c a h ni u như nhi m trùng.
Đồng bộ tài khoản