Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm thực hành

Chia sẻ: dell_12

Siêu âm đóng vai trò quan trọng trong sản khoa không chỉ để theo dõi thai nghén mà còn có giá trị trong phát hiện và có thái độ xử trí đúng đắnSiêu âm đóng vai trò quan trọng trong sản khoa không chỉ để theo dõi thai nghén mà còn có giá trị trong phát hiện và có thái độ xử trí đúng đắn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm thực hành

 

  1. 1.Chẩn đoán ?
  2. 2.Chẩn đoán ?
  3. 3.Tên cấu trúc 1,2,3 ?
  4. 4.Tên cấu trúc 1,2,3,4 ?
  5. 5.Tên cấu trúc 1,2,3 ?
  6. 6. Tên cấu trúc 1,2 ?
  7. 7.Chẩn đoán ?
  8. 8.Chẩn đoán ?
  9. 9.Chẩn đoán ?
  10. • Bệnh nhân Nữ 36 tuổi, vào viện lý do đau hạ sườn phải. • Khám sinh hiệu: M:100 lần/p. HA:11/7cm Hg, T0 :3805. • Chỉ định siêu âm bụng tổng quát  Hướng chẩn đoán?
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản