Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3

Chia sẻ: trasua1

Bài 3 : BỘ MÁY TIÊU HÓA THÚ NHAI LẠI 1.1. Dạ dày kép Đường tiêu hoá của gia súc nhai lại được đặc trưng bởi hệ dạ dày kép gồm 4 túi (Hình 3-1), trong đó ba túi trước (dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách) được gọi chung là là dạ dày trước

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản