CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
24
download

CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh hiểu : Cần chào hỏi khi gặp gỡ , tạm biệt khi chia tay . Cách chào hỏi , tạm biệt - ý nghĩa lời chào hỏi tạm biệt . Quyền được tôn trọng , không bị phân biệt đối xử của trẻ em . - Học sinh có thái độ : Tôn trọng , lễ độ với mọi người - Quý trọng những bạn biết chào hỏi , tạm biệt đúng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT

  1. O C CHÀO H I VÀ T M BI T I . M C TIÊU : - H c sinh hi u : C n chào h i khi g p g , t m bi t khi chia tay . Cách chào h i , t m bi t - ý nghĩa l i chào h i t m bi t . Quy n ư c tôn tr ng , không b phân bi t i x c a tr em . - H c sinh có thái : Tôn tr ng , l v i m i ngư i - Quý tr ng nh ng b n bi t chào h i , t m bi t úng . II DÙNG D Y H C : - dùng hoá trang khi chơi óng vai . - V BT 1 . i u 2 công ư c QT v TE - Bài hát “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân ) III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng HT . 2.Ki m tra bài cũ : - Ti t trư c em h c bài gì ?
  2. - Khi nào thì em nói l i c m ơn ? - Khi nào em ph i xin l i ? - Bi t c m ơn xin l i úng lúc là th hi n i u gì ? - Nh n xét bài cũ . 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : 1 Ho t ng 1 : Gi i thi u trò chơi “Vòng tròn Chào h i ” - H c sinh c l i Mt : H c sinh bi t cách chào h i trong u bài các tình hu ng khác nhau - HS ra sân ng - Giáo viên gi i thi u và ghi u thành 2 vòng tròn ng tâm , bài trên b ng i di n nhau . S ngư i 2 vòng b ng nhau . - T ch c chơi “ Vòng tròn chào h i” - Giáo viên i u khi n trò chơi - H c sinh chào h i nhau ng gi a 2 vòng tròn và nêu các tình xong 1 tình hu ng thì ngư i hu ng H c sinh óng vai chào h i . ng vòng ngoài s chuy n d ch óng vai v i i tư ng m i ,
  3. - Vd : tình hu ng m i . + Hai ngư i b n g p nhau + H c sinh g p th y giáo cô giáo ngoài ư ng. - H c sinh suy nghĩ + Em n nhà b n chơi g p b m b n . , trao i tr l i + Hai ngư i b n g p nhau trong nhà hát - Chào h i trong các ang gi bi u di n . tình hu ng khác nhau ph thu c vào i tư ng , không Ho t ng 2 : Th o lu n l p gian , th i gian . Mt : H c sinh hi u chào h i khi g p g , - Em nói “ Chào t m bi t khi chia tay t m bi t ” - Giáo viên hư ng d n h c sinh th o - Em r t vui khi lu n theo các câu h i : ư c ngư i khác chào h i + Cách chào h i trong các tình hu ng mình gi ng hay khác nhau ? Khác nhau như th nào - Em r t vui . ? - R t bu n và em s + Khi chia tay v i b n em nói như th nghĩ ng i lan man không bi t nào ? mình có làm i u gì bu n + Em c m th y như th nào khi : lòng b n b n gi n mình không ? - ư c ngư i khác chào h i . - Em chào h và ư c áp l i .
  4. - Em g p m t ngư i b n , em chào nhưng b n c tình không áp l i ? - H c sinh l n lư t * Giáo viên k t lu n :C n chào h i khi cl i. g p g , t m bi t khi chia tay . Chào h i t m bi t th hi n s tôn tr ng l n nhau . - Cho H c sinh c câu t c ng : “ L i chào cao hơn mâm c ” 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng tích c c . - D n H c sinh th c hi n t t nh ng i u ã h c . - Chu n b bài h c tu n sau . 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản