Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ

  1. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Công an tỉnh. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo. 2. Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ. Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có 3. liên quan. Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải 4. quyết. Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết của Ủy ban nhân dân 5. tỉnh đến tổ chức tôn giáo. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (mẫu M9).
  3. Thành phần hồ sơ 2. Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội. (Mẫu 1. hướng dẫn số M9) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản