Chapter 10 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Chapter 10 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 10 Quick tham khảo để làm này Ghi rõ tên của các loại nguyên tố, tiếp theo là dấu ngoặc vuông, theo sau là tên của biến, theo sau là một dấu chấm phẩy. Khai báo một mảng Ví dụ: biến bool [] cờ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 10 Quick Reference

  1. Chapter 10 Quick Reference To Do this Write the name of the element type, followed by square brackets, followed by the name of the variable, followed by a semicolon. Declare an array For example: variable bool[] flags; Write the keyword new, followed by the name of the element type, followed by the size of the array between square brackets. For Create an instance of example: an array bool[] flags = new bool[10]; Write the specific values in a comma-separated list between curly Initialize the elements brackets. For example: of an array instance to specific values bool[] flags = { true, false, true, false }; Use the Length property. For example: Find the number of elements in an array int noOfElements = flags.Length; Write the name of the array variable, followed by the integer index of the element between square brackets. Remember, array Access a single array indexing starts at zero, not one. For example: element bool initialElement = flags[0 ]; Use a for statement or a foreach statement. For example: bool[] flags = { true, false, true, false }; for (int i = 0; i != flags.Length; i++) { Iterate through the Console.WriteLine(flags[i ]); elements of an array } or collection foreach (bool flag in flags) { Console.WriteLine(flag); } Find the number of Use the Count property. For example: elements in a collection int noOfElements = flags.Count;
Đồng bộ tài khoản