Chapter 13 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Chapter 13 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 13 Quick tham khảo để làm này Viết một phương pháp có tên giống với tên của lớp và được bắt đầu bằng một dấu ngã (~). Phương pháp không phải có một sửa đổi lần truy cập (chẳng hạn như công cộng) và không thể có bất kỳ thông số, hoặc trả lại một giá trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 13 Quick Reference

  1. Chapter 13 Quick Reference To Do this Write a method whose name is the same as the name of the class and is prefixed with a tilde (~). The method must not have an access modifier (such as public) and cannot have any parameters or return a value. For example: class Example Write a destructor { ~Example() { ... } } You can't call a destructor. Only the garbage collector can call a Call a destructor destructor. Force garbage Call System.GC.Collect. collection Write a disposal method (a method that disposes of a resource) and call it explicitly from the program. For example: class TextReader { ... public virtual void Close() { ... Release a resource at } a known point in } time class Example { void Use() { TextReader reader = ...; // use reader reader.Close(); } }
  2. To Do this Release the resource with a using statement. For example: class TextReader : IDisposable { ... public virtual void Dispose() { // calls Close } public virtual void Close() Release a resource at { a known point in ... time in an } exception-safe } manner class Example { void Use() { using (TextReader reader = ...) { // use reader } } }
Đồng bộ tài khoản