Chapter 2 - Control Structures

Chia sẻ: Lê Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
85
lượt xem
8
download

Chapter 2 - Control Structures

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sequential execution: Statements executed in order. Transfer of control: Next statement executed not next one in sequence. 3 control structures (Bohm and Jacopini): Sequence structure. Programs executed sequentially by default. Selection structures. if, if/else, switch. Repetition structures. while, do/while, for.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 2 - Control Structures

Đồng bộ tài khoản