Chapter 6 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Chapter 6 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Quick Reference Để Throw một ngoại lệ Làm điều này sử dụng một ném tuyên bố. Ví dụ: ném FormatException mới (nguồn); Sử dụng các từ khoá kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 6 Quick Reference

  1. Chapter 6 Quick Reference To Do this Use a throw statement. For example: Throw an exception throw new FormatException(source); Use the checked keyword. For example: int number = Int32.MaxValue; Ensure that integer arithmetic is checked always checked for overflow { number++; } Write a catch handler that catches the specific exception class. For example: try { Catch a specific exception ... } catch (FormatException fEx) { ... } Write a catch handler that catches Exception. For example: try { Catch all exceptions in a single ... catch handler } catch (Exception ex) { ... } Write the code inside a finally block. For example: Ensure that some code will always try be run, even if an exception is { thrown ... }
  2. To Do this finally { // always run }
Đồng bộ tài khoản