CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Chia sẻ: chenxanh_1

HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ; nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ,tam giác ngoại tiếp đường tròn ,hiểu được đường tròn bàng tiếp -Biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ,Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào làm bài tập về tính toán và chứng minh

Nội dung Text: CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
I-MỤC TIÊU :


-HS nắm đ ược các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ; nắm đ ược thế nào là đường tròn

nội tiếp tam giác ,tam giác ngoại tiếp đường tròn ,hiểu được đư ờng tròn bàng tiếp


-Biết vẽ đ ường tròn nội tiếp tam giác ,Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

vào làm bài tập về tính toán và chứng minh


-Biết cách tìm tâm của một vật hình tròn b ằng thước phân giác .


II- CHUẨN BỊ :


-Bảng phụ Ghi câu hỏi và bài tập ,định lý ,thước thẳng ,com pa, ê ke ,phấn màu


-HS :On tập định nghĩa ,tính chất ,dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đư ờng tròn ,th ước

,com pa ,ê ke


III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1- On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh


2- Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh* Phát biểu định lý ,d ấu hiệu nhận * -HS phát biểu đlý tr110/sgk

biết tiếp tuyến của đư ờng tròn :
- HS vẽ hình : D
Ap dụng :Cho tam giác ABC vuông c/m :  ABC và  DBC có : B

tại A,vẽ đtr(B,BA)và đư ờng tròn
AB=DB=R ( đtr(B))
(C,CA). Ch ứng minh CD là tiếp

tuyến của (B) AC=DC=R (đtr(C )) A C


* GV nhận xét cho điểm BC chung


? CA có là tiếp tuyến của đtr (B) =>  ABC=  DBC (ccc)=> BÂC=BDC=900 =>

không ? CD vuông góc BD vậy CD là tiếp tuyến của (B)


GV:trên hình vẽ có CA và CD là 2

tiếp tuyến cắt nhau của đtr(B)

.Chúng có những t/c g ì ?ta đi vào

nội dung bài học hôm nay .Hoạt động 2: Định lý hai Hoạt động của HS Ghi bảng

tiếp tuyến cắt nhauGV yêu cầu HS làm ?1 -Một hs đọc to ?1 sgk 1 ) Định lý hai tiếp tuyến cắt

nhau: B
-GV gợi ý : Có AB;AC là HS nh ận xét OB=OC=R

các tiếp tuyến của đường O
AB=AC; BÂO=CÂO;
tròn (O) thì AB,AC có t/c?
A
-HS:AB  OB; AC  OC
GV điền kí hiệu vuông góc
C
ĐL : sgk/114
-HS chứng minh
lên hình

AB;AC là 2 tiếp tuyến
-Hãy chứng minh các nhận HS:Ta đặt miếng gỗ hình

tròn tiếp xúc với hai của (O)
GT
xét trên
-Gv giới thiệu các góc tạo cạnh của thước.  AB=AC

bởi 2 tt ,góc tạo bởi 2 bán
-Kẻ theo “tia phân giác  BÂO=CÂO
kính .Từ kết quả trên hãy
của thước ,ta vẽ được
nêu t/c của hai tiếp tuyến  BÔA=CÔA
một đường kính của hình
cắt nhau
tròn “. C/m:

-GV yêu cầu hs đọc định lý
-Xoay miếng gỗ rồi làm Ta có :  ABO=  ACO (cạnh

tiếp tục nh ư trên, ta vẽ huyền
-GV cho hs làm ?2 AO chung ;

được đường kính thứ hai OB=OC=bk’)=>AB=AC


-Giao điểm của hai (2 cạnh tương ứng),BÂO=CÂO

đường kính là tâm của
BÔA=CÔA(2 góctương ứng )
m iếng gỗ hình trònHoạt động 3:Đường tròn Hoạt động của HS Ghi bảng

nội tiếp tam giác-Yêu cầu HS làm ?3 - HS đ ọc to ?3 2) Đường tròn nội tiếp

tam giác
-c/m 3 điểm D,E,F nằm HS vẽ h ình theo đ ề b ài ?3

trên đtr tâm I SGK/114 A
-HS:vì I thuộc tia phân giác

-GV giới thiệu đtr nội tiếp giác góc A nên IE=IF


?Th ế n ào là đtr nội tiếp tam -Vì I thuộc phân giác góc B F E

giác nên IF=ID => IE=IF=ID
B D C

-Tâm đtr này quan h ệ ntn =>D,E,F nằm trên 1 đtr
IE= IF=ID
với 3 cạnh của tam giác ?
-đtr nội tiếp tam giác là đtr

tiếp xúc với 3 cạnh tam giác

;tâmHoạt động 4: Đường tròn Hoạt động của HS Ghi bảng

bàng tiếp tam giác-HS đọc ?4 và quan sát hình 3) Đường tròn bàng tiếp
Gv cho HS làm ?4 sgk/115

vẽ tam giác A
Chứng minh 3 điểm D,E,F

cùng nằm trên một đtr tâm -Vì K thuộc tia pg xBC n ên

KF=KD tương tự
K

KD=KE;=> KF=KD=KE
-GV giới thiệu đtr b àng tiếp
=> D,E,F nằm trên 1 đtr

?thế nào là đtr bàng tiếp (K;KD)


Tâm của đtr ntn/ -HS nêu đnghĩa đtr bàng

tiếp
? Tam giác có mấy đtr bàng

tiếp ? -tam giác có 3 đtr bàng tiếpHoạt động 5: Cũng cố –dặn dò


-Phát biểu định lý về 2 tiếp tuyến cắt nhau của đtr ?


- Hệ thống lại định nghĩa tâm của đường tròn ngoại tiếp ,nội tiếp ,bàng tiếp tam giác


* VN: -Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến ,dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến


Phân biệt đnghĩa ,cách xác định tâm của đtr ngoại tiếp ,nội tiếp ,b àng tiếp tam giác
BVN: 26;27;28;29 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản