CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Chia sẻ: xuanhien

Đến nay đã có khá nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu đưa ra các khái niệm, định nghĩa về nguồn nhân lực của một quốc gia. Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể hiểu một cách nôm na là nguồn nhân lực chính là nguồn lao động.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản