CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG BỆNH THẬN (Kỳ 2)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
74
lượt xem
12
download

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG BỆNH THẬN (Kỳ 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như chế độ ăn uống, việc thực hiện chế độ lao động trong bệnh thận rất quan trọng. Người thầy thuốc cần nắm vững để kê đơn và khuyên bệnh nhân. Nó là cơ sở pháp lý cho việc tuyển dụng, tiếp tục hoặc thôi việc, thôi học. 1. Trong viêm cầu thận cấp: - Giai đoạn đái ít, phù: nghỉ ngơi, chế độ lao động loại A. - Giai đoạn hồi phục: nghỉ ngơi, chế độ lao động loại A. - Giai đoạn hồi phục đã ra viện: làm việc nhẹ, học tập bình thường, chế độ lao động loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG BỆNH THẬN (Kỳ 2)

  1. CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC TRONG BỆNH THẬN (Kỳ 2) II. CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ BỆNH THẬN Cũng như chế độ ăn uống, việc thực hiện chế độ lao động trong bệnh thận rất quan trọng. Người thầy thuốc cần nắm vững để kê đơn và khuyên bệnh nhân. Nó là cơ sở pháp lý cho việc tuyển dụng, tiếp tục hoặc thôi việc, thôi học. 1. Trong viêm cầu thận cấp:
  2. - Giai đoạn đái ít, phù: nghỉ ngơi, chế độ lao động loại A. - Giai đoạn hồi phục: nghỉ ngơi, chế độ lao động loại A. - Giai đoạn hồi phục đã ra viện: làm việc nhẹ, học tập bình thường, chế độ lao động loại B. - Ổn định trong 6 tháng: làm việc bình thường, thể dục nhẹ nhàng, chế độ lao động loại C. - Ổn định trong 2 năm: làm việc bình thường, có thể tập thể dục thể thao, chế độ lao động loại D. 2. Trong viêm cầu thận thể tiến triển nhanh: Tùy theo giai đoạn và chức năng thận đã suy giảm ít hay nhiều mà có chế độ hoạt động thể lực thích hợp. - Bệnh đang giai đoạn tiến triển: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại A, nghỉ ngơi hoàn toàn. . Suy thận III và IV cần chế độ lao động loại A, nghỉ ngơi hoàn toàn. - Điều trị có kết quả: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại C.
  3. . Suy thận III hay IV cần chế độ lao động loại B. - Bệnh ổn định đang điều trị: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại D. . Suy thận III hay IV cần chế độ lao động loại C. - Bệnh ổn định sau điều trị: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại E. . Suy thận III cần chế độ lao động loại D. . Suy thận IV cần chế độ lao động loại C. 3. Trong hội chứng thận hư: Tùy theo giai đoạn bệnh và chức năng thận, chế độ hoạt động thể lực thích hợp như sau: - Đang tiến triển: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại A. . Suy thận III và IV cần chế độ lao động loại A. - Điều trị không kết quả:
  4. . Suy thận I hay II hoặc III cần chế độ lao động loại B. . Suy thận IV cần chế độ lao động loại A. - Điều trị khỏi vừa: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại C. . Suy thận III và IV cần chế độ lao động loại B. - Điều trị khỏi nhiều: . Suy thận I hay II cần chế độ lao động loại D. . Suy thận III và IV cần chế độ lao động loại C. - Khỏi hoàn toàn: chế độ lao động loại D hoặc E. - Tái phát: chế độ lao động loại A. 4. Trong viêm cầu thận mạn tính: - Nếu protein niệu < 1 g/24giờ: * Không tăng huyết áp, không suy thận: cần chế độ lao động loại E. . Suy thận độ I: cần chế độ lao động loại E. . Suy thận độ II, IIIa: cần chế độ lao động loại D.
  5. . Suy thận độ IIIb: cần chế độ lao động loại C. . Suy thận độ IV: cần chế độ lao động loại B. * Tăng huyết áp, không suy thận: cần chế độ lao động loại E. . Suy thận độ II, II: cần chế độ lao động loại D. . Suy thận độ IIIa, IIIb: cần chế độ lao động loại C. . Suy thận độ IV: cần chế độ lao động loại B. - Nếu protein niệu > 1 g/24giờ: * Không tăng huyết áp, không suy thận: cần chế độ lao động loại E. . Suy thận độ I, II: chế độ lao động loại D. . Suy thận độ IIIa, IIIb: chế độ lao động loại C. . Suy thận độ IV: chế độ lao động loại B. * Tăng huyết áp, không suy thận: chế độ lao động loại D. . Suy thận độ II, II, IIIa: chế độ lao động loại C. . Suy thận độ IIIb, IV: chế độ lao động loại B. 5. Trong viêm cầu thận Lupus:
  6. - Đang điều trị Corticoid, giảm dần liều: . Chức năng thận còn bình thường: chế độ lao động loại C. . Suy thận độ II, II, IIIa: chế độ lao động loại B. . Suy thận độ IIIb: chế độ lao động loại A. - Đang duy trì liều Corticoid trên 10mg: . Chức năng thận bình thường, suy thận độ I: chế độ lao động loại D. . Suy thận độ II, IIIa, IIIb: chế độ lao động loại C. - Đang duy trì liều Corticoid dưới 10mg: . Chưa suy thận, suy thận độ I, II: chế độ lao động loại E. . Suy thận độ IIIa: chế độ lao động loại D. . Suy thận độ IIIb, IV: chế độ lao động loại C.
Đồng bộ tài khoản