Check list hành vi của người tiêu dùng

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
399
lượt xem
126
download

Check list hành vi của người tiêu dùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yếu tố kích thích về mặt marketing bao gồm các yếu tố bên ngoài tác động đến hành vi của người mua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Check list hành vi của người tiêu dùng

  1. Check list hành vi người tiêu dùng CHECK LIST Hành vi của người tiêu dùng 1. Các yếu tố kích thích về mặt marketing : Bao gồm các yếu tố bên ngoài tá động đến hành vi của người mua. Stt Tiêu chí Nhận xét 1 Kinh tế 2 Công nghệ 3 Chính trị 4 Văn hoá 5 Sản phẩm 6 Giá cả 7 Phân phối 8 Chiêu thị 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng: Đặc điểm: là các yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được. Hãy ghi ý kiến của bạn vào ô bên trái. 1 Các nhân tố văn hoá: 1.1 Nền văn hoá 1.2 Quốc tịch 1.3 Chủng tộc 1.4 Tôn giáo 1.5 Tầng lớp xã hội 1.6 Ảnh hưởng của xã hội 2 Các yếu tố xã hội 2.1 Nhóm bạn bè 2.2 Làng giềng 2.3 Đồng sự 2.4 Gia đình 2.5 Vai trò và địa vị xã hội 3 Các yếu tố cá nhân 3.1 Tuổi đời 3.2 Giao đoạn sống 3.3 Nghề nghiệp 3.4 Hòn ảnh kinh tế 3.5 Cá tính 3.6 Phong cách sống 4 Các yếu tố tâm lý:
  2. Check list hành vi người tiêu dùng 4.1 Động cơ gồm nhu cầu và ước muốn 4.2 Sự cảm nhận 4.3 Sử hiểu biết 4.4 Niềm tin 4.5 Thái độ 3. Quá trình quyết định mua: Stt Quá trình Miểu tả Nhận xét của bạn 1 Nhận thức được nhu cầu 2 Tìm kiếm thông tin 3 Đánh giá giải pháp 4 Quyết định mua + Sản phẩm + Nhãn hiệu + Nơi mua + Lúc mua + Số lượng 5 Hành vi sau khi mua. + Thoả mãn (mức nào). + Không thoả mãn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản