Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
5
download

Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh)

  1. Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chưa quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận tổ Quyết định số 1. chức kiểm tra chất lượng giống 100.000đồng/lần 11/2008/QĐ-BTC... cây trồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức chứng nhận muốn được chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định gửi hồ sơ đăng ký về Cục Trồng trọt trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực ba tháng hoặc trước khi hết thời hạn đình chỉ (đối với chỉ định lại). Căn cứ hồ sơ và kết quả giám sát 1. hàng năm (nếu có), Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản xem xét chỉ định lại hoặc mở rộng phạm vi chỉ định. Trong trường hợp cần thiết, Cục Trồng trọt đề nghị tổ chức đánh giá theo hình thức Hội đồng hoặc Nhóm chuyên gia đánh giá. 2. Cục Trồng trọt tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa,
  3. Tên bước Mô tả bước bổ sung; Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thành lập Hội đồng 3. đánh giá, chỉ định tổ chức chứng nhận. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Cục Trồng trọt; Trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp và đề xuất thời hạn khắc phục. Cục Trồng trọt 4. thông báo để tổ chức chứng nhận tiến hành khắc phục các điểm chưa phù hợp và gửi báo cáo khắc phục về Cục Trồng trọt. Căn cứ vào báo cáo khắc phục, Cục Trồng trọt tiến hành thẩm định, trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng đánh giá lại. Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định lại, mở rộng 5. phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chưa quy định cụ thể Số bộ hồ sơ: Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản