Chỉ thị 12/CT-UB

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
3
download

Chỉ thị 12/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 12/CT-UB về xử lý một số vấn đề về nhà, đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 12/CT-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 12/CT-UB Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ XỬ LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ, ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản để quản lý về nhà, đất trên địa bàn thành phố, trong đó có các khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, thực trạng quản lý về nhà, đất tại một số địa bàn phường, xã vẫn diễn biến rất phức tạp: việc xây dựng công trình trái phép vẫn diễn ra mà không được xử lý kịp thời; việc ký xác nhận không đúng quy định vào đơn của công dân của một số UBND phường, xã đã gây áp lực không đáng có đối với các cơ quan chức năng của thành phố trong lĩnh vực quản lý nhà, đất...Để thống nhất xử lý một số vấn đề tồn tại, vướng mắc về nhà, đất, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị: 1. Chủ tịch UBND các phường, xã không được ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND cấp mình mà phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên và Chủ tịch UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nhà, đất trên địa bàn do mình quản lý. 2. Tại các khu vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết: a- Nghiêm cấm UBND phường, xã ký xác nhận, ký chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc chuyển nhượng, tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất; b- Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm kiểm tra, tổ chức tháo dỡ ngay các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Nếu để kéo dài và phát sinh thêm tình hình phức tạp thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỷ luật hành chính theo đúng quy định của pháp luật; 3. Nghiêm cấm Trung tâm đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tự ý tổ chức việc đo đạc, tách thửa, nhập thửa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 4. Trước khi xem xét giải quyết việc cho chuyển nhượng một phần nhà, đất (tách thửa đất ra nhiều thửa), các Phòng Công chứng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn công dân liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng để được xác nhận cụ thể về quy hoạch. Phần nhà, đất được chuyển dịch trong khu vực các phường nội thành phải bảo đảm các điều kiện sau:
  2. a- Có diện tích tối thiểu là 30m2, trong đó tối thiểu có chiều rộng là 3,0m, chiều dài là 4,0m; b- Phần diện tích còn lại sau chuyển dịch phải có diện tích tối thiểu là 30m2; Riêng đối với các phường Hòa Cường, Khuê Trung (thuộc quận Hải Châu), An Khê, Thanh Lộc Đán (thuộc quận Thanh Khê), Bắc Mỹ An, Hòa Quý, Hòa Hải (thuộc quận Ngũ Hành Sơn), các phường thuộc quận Sơn Trà, các phường thuộc quận Liên Chiểu thì diện tích nhà, đất chuyển dịch và còn lại sau chuyển dịch tối thiểu phải là 60m2. 5. Các quy định khác của UBND thành phố ban hành trước đây không trái với Chỉ thị này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở : Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai ngay. Nếu có vướng mắc hoặc phát sinh cần phản ánh ngay Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời./. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nơi nhận - Các Sở TNMT,XD,TP - Cục Thuế - CT UBND các quận, huyện, phường xã - PhòngCCNN số 1vad2 - LưuVT,QLDT Hoàng Tuấn Anh
Đồng bộ tài khoản