Chỉ thị 13/2009/CT-UBND

Chia sẻ: 1huutri

Chỉ thị 13/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản