Chỉ thị số 14/2000/CT-UB-ĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 14/2000/CT-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2000/CT-UB-ĐT về việc chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2000/CT-UB-ĐT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 14/2000/CT-UB-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ. Tình hình hoạt động quảng cáo ngoài trời qua việc lắp đặt, xây dựng các biển báo, công trình quảng cáo trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, đặc biệt tại các khu vực trung tâm thành phố, các đường phố chính ra vào thành phố, dọc các bờ sông, các đầu cầu lớn, trên nóc công trình xây dựng... đang diễn ra rất tùy tiện, không đảm bảo về mỹ quan, văn minh đô thị, an toàn giao thông và gây nguy hiểm nhất là vào mùa mưa ; một số công trình quảng cáo có hình thức, nội dung không phù hợp. Để chấn chỉnh tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1. Kiến Trúc sư Trưởng thành phố và Sở Văn hóa và Thông tin thành phố cần kiểm tra để chấn chỉnh ngay công tác quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ quảng cáo ngoài trời theo hướng : - Hạn chế tối đa việc lắp đặt các biển báo quảng cáo ngoài trời bao quanh mặt tiền các công trình, trên nóc các cao ốc, chợ và các công trình kiến trúc lớn, làm ảnh hưởng mỹ quan kiến trúc đô thị. Các công trình quảng cáo dọc các trục giao thông, các đầu cầu lớn và các giao lộ, nhất là tại khu vực trung tâm thành phố, các đường phố chính ra vào thành phố, dọc các bờ sông... cần phải được xem xét kỹ vấn đề mỹ quan, an toàn giao thông và không để ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị. - Khuyến khích các đơn vị thực hiện việc quảng cáo thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo đài. 2. Giao Kiến Trúc sư Trưởng thành phố phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thông tin thành phố và các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra thời hạn chấm dứt giấy phép quảng cáo, không gia hạn tiếp các giấy phép quảng cáo đang có và tổ chức tháo dỡ các biển báo, công trình quảng cáo đã hết hiệu lực, có hình thức, nội dung quảng cáo không phù hợp, không an toàn tại các địa điểm, khu vực nói trên. 3. Giao Kiến Trúc sư Trưởng thành phố, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp soạn thảo quy chế về hoạt động quảng cáo ngoài trời (địa điểm, nội dung, hình thức quảng cáo...) trên địa bàn thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 6/2000./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy TTUB : CT, PCT/TT, ĐT PHÓ CHỦ TỊCH - Các Sở-Ban-Ngành TP - UBND các Quận-Huyện - VPUB : CVP, PVP/ĐT, VX Tổ ĐT, VX - Lưu. Vũ Hùng Việt
Đồng bộ tài khoản