Chỉ thị số 16/CT-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 16/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn trong hoạt động khai thác than do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/CT-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 16/CT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 CHỈ THN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN Ngày 08 tháng 12 năm 2008 tại mỏ than hầm lò của Công ty Than Khe Chàm - TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã xảy ra sự cố nổ khí mê tan hết sức nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình nêu trên, để nhanh chóng khắc phục sự cố, ổn định sản xuất, tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động khai thác than, phòng ngừa tai nạn lao động, đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ thị: 1. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: - Huy động mọi nguồn lực khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo hoạt động sản xuất than sớm trở lại bình thường; - Tổng kiểm tra tất cả các mỏ, mỏ nào chưa đủ điều kiện kỹ thuật an toàn tối thiểu theo quy định của Nhà nước, của Bộ, của Tập đoàn kiên quyết không cho phép tiến hành xây dựng và khai thác; - Tiến hành kiểm tra lại và điều chỉnh mạng thông gió ở tất cả các mỏ hầm lò đảm bảo các yêu cầu thông gió theo cấp khí mỏ; - Xem xét đánh giá chấn chỉnh hệ thống thiết bị, mạng điện các mỏ than hầm lò đảm bảo chế độ an toàn cháy nổ. Đưa ra khỏi lò các thiết bị, máy móc không đảm bảo an toàn phòng cháy nổ. - Thực hiện chế độ đo khí, phân tích khí, đo gió theo quy phạm kỹ thuật an toàn quy định; - Rà soát, kiểm tra và trang bị đầy đủ thiết bị đo và cảnh báo khí mê tan tại tất cả các mỏ hầm lò theo quy định tại Điều 177 Quy phạm Kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006 Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ- BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). - Tổ chức huấn luyện lại cho tất cả cán bộ, công nhân ở các mỏ hầm lò về công tác quản lý khí mỏ và công tác phòng ngừa tai nạn do khí cháy nổ và khí độc gây nên;
  2. - Rà soát lại hệ thống tổ chức làm công tác an toàn từ Tập đoàn đến các mỏ nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý, tinh thần trách nhiệm về công tác kỹ thuật an toàn. 2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Công nghiệp nặng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức kiểm tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 31 tháng 12 năm 2008. 3. Các Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc ngành công thương tổ chức kiểm tra toàn diện và chấn chỉnh công tác an toàn theo Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành công thương. 4. Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí kịp thời cho những gia đình bị tử nạn, những người bị thương trong vụ tai nạn ngày 08 tháng 12 năm 2008 nêu trên. Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương tình hình thực hiện Chỉ thị này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng; - Các Thứ trưởng; - Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; - Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - Các Sở Công thương; Đỗ Hữu Hào - Các Tập đoàn, Tổng công ty; Công ty; đơn vị trực thuộc Bộ Công thương; - Công đoàn Công thương; Điện; Than Khoáng sản, Dầu khí, Dệt May Việt Nam; - Lưu: VT, CNNg.
Đồng bộ tài khoản