Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005) và chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/2005/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 18/2005/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945 - 19/8/2005) VÀ CHÀO MỪNG NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8). Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2004-2005, trong đó có kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005). Đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng của lực lượng Công an nhân dân và của đất nước ta; nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ngày 19 tháng 8) tại thành phố có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa giáo dục và có hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thử trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cùng các ngành Công an thành phố triển khai thực hiện những công tác sau đây : 1. Công an thành phố tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang với những chiến công to lớn của Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố trong 60 năm qua; Đ ẩy mạnh các mặt công tác, chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động có phương án phòng ngừa và xử lý nhanh các tình huống phức tạp có thể xảy ra, đảm bảo tốt an ninh chính trị, an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng khác; phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, chuyển hóa tốt các địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lập thành tích, tổ chức các hoạt động phong phú hướng tới ngày kỷ niệm và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn lực lượng Công an thành phố. Công an thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phát hiện tố giác, truy bắt các loại tội phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự giao thông đô thị và phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.
  2. 2. Sở Văn hoá và Thông tin phối hợp với Ban Tư tưởng-Văn hoá Thành ủy có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân thành phố về truyền thống Công an nhân dân trong 60 năm qua và quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị Anh hùng Lực lượng Võ trang nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; tuyên truyền thông tin cổ động và tổ chức triển lãm 60 mươi năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Công an thành phố. Qua đó, nêu bật sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công tác đấu tranh chống địch, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; những gương người tốt, việc tốt của công an và quần chúng nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt của lực lượng Công an thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố. 3. Ủy ban nhân dân các quận huyện, ph ường - xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng và tổ chức cho nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu về “Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng dẫn của Bộ Công an; các tổ dân phố, tổ nhân dân tổ chức góp ý với lực lượng Công an thành phố về công tác giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; tổ chức gặp mặt các gương tiêu biểu trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các quận-huyện, phường-xã để động viên nhân dân phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trµ o bảo vệ an ninh Tổ quốc. 4. Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan thống tấn, báo chí của thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động phóng viên tham gia cuộc thi viết về đề tài “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Câu chuyện cảnh giác truyền thanh” do Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. 5. Đài Truyền hình thành phố phối hợp Công an thành phố tổ chức phát sóng các chương trình giao lưu của lực lượng Công an để phản ánh những gương điển h×nh người tốt, việc tốt trong công an; các phim phóng sự tuyên truyền về truyền thống và những chiến công lớn của Công an thành phố ; một số chương trình văn nghệ về lực lượng Công an nhân dân; truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam tổ chức tại thành phố. 6. Sở Văn hóa và Thông tin-cơ quan Thường trực Ban Tổ chức lễ thành phố phối hợp với Công an thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam tại thành phố và quận-huyện. Lễ kỷ niệm phải được tổ chức trọng thể chu đáo, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực. Yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện nghiêm tỳc chỉ th? này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
  3. PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Bộ Công an; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Ủy ban nhân dân thành phố; - Các Ban Đảng Thành ủy; - UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố ; - Công an thành phố; Nguyễn Thành Tài - Các sở-ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận-huyện; phường-xã - Báo, Đài; - VPHĐ-UB : CPVP; - Các Tổ NCTH; - Lưu (NC/P) TV.
Đồng bộ tài khoản