Chỉ thị số 21/1998/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 21/1998/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/1998/CT-UB-VX về việc tổ chức các kỳ thi quốc gia năm học 1997 - 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/1998/CT-UB-VX

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 21/1998/CT-UB-VX TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 1997 - 1998 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Để tổ chức tốt các kỳ thi quốc gia theo đúng các qui chế và hướng dẫn thi đã ban hành, thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 - đảm bảo thi cử cấp bằng nghiêm túc, trung thực trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau: I. CÁC KỲ THI PHẢI ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO ĐÚNG LỊCH TRÌNH QUY ĐỊNH: 1/ Thi tốt nghiệp Tiểu học: ngày 25/5/1998. 2/ Thi tốt nghiệp đợt 1 Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học ngày 28, 29 và 30/5/1998. 3/ Thi tốt nghiệp Phổ thông Trung học cơ sở ngày 11, 12 và 13/6/1998. 4/ Thi tốt nghiệp Bổ túc Trung học cơ sở ngày 11 và 12/6/1998. 5/ Thi tốt nghiệp đợt 2 Phổ thôngTrung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học ngày 20, 21 và 22/8/1998. II. CÁC KỲ THI PHẢI ĐẢM BẢO ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU: - An toàn, nghiêm túc, khách quan. - Đánh giá chính xác, trung thực và công bằng chất lượng học tập của học sinh, học viên. Để đảm bảo các yêu cầu vừa nêu, biện pháp tổ chức các kỳ thi được xác định như sau: 1/ Cách ly 100% bộ phận sao in đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc trung học. Cách ly 100% bộ phận làm đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cơ sở và Trung học bổ túc cơ sở.
  2. 2/ Thành lập hội đồng coi thi liên trường, đổi giám thị coi thi 100% trong toàn thành phố ở bậc học trung học phổ thông và bổ túc. 3/ Tổ chức chấm chung cấp thành phố cho từng ngành học và từng cấp học (trừ Tiểu học chấm theo từng quận, huyện). 4/ Tăng cường công tác thanh tra thi. 5/ Trên cơ sở kết quả thi tốt nghiệp Trung học cơ sở để qui định xét tuyển sinh lớp 10 Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban, không tổ chức thi tuyển. III. CÁC BAN NGÀNH ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM SAU ĐÂY CẦN CÓ KẾ HOẠCH ĐỂ PHỤC VỤ, TỔ CHỨC TỐT CÁC KỲ THI ĐẠT YÊU CẦU QUY ĐỊNH: 1/ Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi, chọn những địa điểm đặt hội đồng thi có cơ sở vật chất tốt nhất trong khu vực, phối hợp với các ban ngành liên quan để các mặt hoạt động phục vụ được tiến hành hiệu quả. 2/ Công an thành phố chịu trách nhiệm phối hợp bảo đảm an toàn kỳ thi từ việc cách ly làm đề thi đến việc bảo vệ các hội đồng coi thi, chấm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục - Đào tạo và các Chủ tịch hội đồng thi. Có kế hoạch trực chốt giải tỏa nhanh các khu vực nghẽn xe trong các ngày thi, tạo điều kiện tốt cho giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi qui định. 3/ Sở Điện lực có kế hoạch ưu tiên đảm bảo có điện đủ trong những ngày thi tại các hội đồng coi và chấm thi. 4/ Sở Tài chánh cần có kế hoạch chủ động hướng dẫn thực hiện đảm bảo các chế độ coi và chấm thi kịp thời. 5/ Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo các kỳ thi tại địa phương theo quy định của quy chế thi. 6/ Các trường có học sinh dự thi phải thông báo thật đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc mọi yêu cầu về kỳ thi để phụ huynh và học sinh thông suốt, thực hiện. 7/ Các cơ quan thông tin, báo đài thành phố cần có kế hoạch thông tin về các kỳ thi. Năm học 1997 - 1998 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có những chỉ đạo tích cực về thi cử, tuyển sinh, cấp bằng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ngành liên quan phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo theo chức năng của mình thực hiện tốt chủ trương của Bộ, tổ chức các kỳ thi và vận động phụ huynh, học sinh chuẩn bị tham gia thi với tinh thần nghiêm túc tự tin, chấp hành tốt mọi quy định của trường thi.
  3. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH - Bộ Giáo dục Đào tạo PHÓ CHỦ TỊCH - Đ/c Bí thư, TT/TU - TT/HĐND.TP và Ban VX - TT/UBND.TP - Sở Giáo dục đào tạo - Công an thành phố - Sở Tài chánh - Sở Điện lực TP - Ban TTVH/TU Phạm Phương Thảo - UBND các quận, huyện - Báo, Đài - VPUB: CVP, PVP/VX, VX - Lưu
Đồng bộ tài khoản