Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc kiểm tra, quản lý việc khai thác đất mặt trên địa bàn phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 25/2006/CT-UBND Quận 8, ngày 26 tháng 07 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIỂM TRA, QUẢN LÝ VIỆC KHAI THÁC ĐẤT MẶT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4, 5, 6, 7, 15, 16 QUẬN 8 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài gnuyên và Môi trường thành phố có Công văn số 3979/TNMT-TTS ngày 11 thàng 5 năm 2006 về việc kiểm tra và quản lý việc khai thác đất mặt và cát trên địa bàn thành phố; Hiện nay, tình hình khai thác đất mặt trái phép đang làm thay đổi và biến dạng mặt bằng sử dụng đất, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, hủy hoại đất. Để hạn chế và tiến đến chấm dứt tình trạng khai thác đất mặt trái phép, Ủy ban nhân dân quận 8 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân các phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 quận 8 thực hiện các công tác sau: - Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng khai thác đất mặt trái phép, kiểm tra chặt chẽ việc khai thác đất mặt trên địa bàn 16 phường. - Xử lý triệt để các hành vi khai thác đất mặt trái phép, buộc khôi phục hiện trạng theo quy định pháp luật. - Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận 8 khi gặp vướng mắc khó khăn. Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các Ban ngành đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 4, 5, 6, 7, 15, 16 quận 8 và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đô Lương
Đồng bộ tài khoản