Chỉ thị số 30/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 30/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 30/2002/CT-UB về việc tăng cường quản lý và kiểm tra việc kinh doanh vải ngoại trong chợ Đồng Xuân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 30/2002/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 30/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA VIỆC KINH DOANH VẢI NGOẠI TRONG CHỢ ĐỒNG XUÂN Thực hiện triển khai phương án kiêm tra vải ngoại tại các chợ đầu mối theo công văn số 0785/BCĐ ngày 8/3/2002 của Ban chỉ đạo 127 Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 Thành phố Hà Nội, sáng 23/8/2002, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường thuộc sở Thương mại Hà Nội, tiến hành kiểm tra và thu giữ một số lượng lớn vải nhập lậu đang tập kết vào các kho, quầy hàng trong chợ Đồng Xuân. Qua kiểm tra cho thấy việc tiêu thụ và kinh doanh vải ngoại nhập lậu tại chợ Đồng Xuân đã diễn ra trong thời gian dài. Để ngăn chặn tình trạng nêu trên và để thực hiện tốt phương án kiểm tra vải ngoại số 0785/BCĐ 127 TW, UBND Thành phố chỉ thị: 1/ Giao cho UBND Quận Hoàn Kiếm chịu trách nhiệm: Chủ trì chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn, công ty cổ phần chợ Đồng xuân tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý và tổ chức kiểm tra đối với các đối tượng kinh doanh vải trong chợ về chấp hành chế độ chứng từ hoá đơn trong kinh doanh, không để tình trạng chứa chấp, tiêu thụ hàng vải ngoại nhập lậu tiếp tục xảy ra như đã nêu trên. Có biện pháp quản lý và kiểm tra ngăn chặn việc kinh doanh vải nhập lậu tại chợ Hàng Da và một số phố chuyên doanh mặt hàng vải ngoại. 2/ Giao cho Cục Thuế Hà Nội chịu trách nhiệm: Kiểm tra và tổ chức phổ biến, hướng dẫn các hộ kinh doanh vải chấp hành các quy định về chế độ chứng từ hoá đơn với mặt hàng vải ngoại trong lưu thông, chấp hành chế độ kế toán trong kinh doanh vải tại các chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội. 3/ Giao cho Công an Thành phố, Chi cục QLTT trách nhiệm: Tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển hàng vải nhập lậu vào Hà Nội và buôn bán vải nhập lậu tại các chợ đầu mối. Xử lý nghiêm và triệt để đối với các đối tượng cố tình vi phạm.
  2. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm tổ chức ngay việc chấn chỉnh và kiểm tra đối với các đối tượng kinh doanh vải tại chợ Đồng Xuân. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về bộ phận thường trực Ban chỉ đạo 127 TP để tập hợp, báo cáo UBND Thành phố xử lý kịp thời./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Vượng
Đồng bộ tài khoản