Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg

Chia sẻ: lawbds3

Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản