Chỉ thị số 3246/CT-BNN-PC

Chia sẻ: tadinhphong

Chỉ thị số 3246/CT-BNN-PC về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản