Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg

Chia sẻ: baoliem

Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản