Chi tiết kinh phí dự toán đề nghị quyết toán

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
150
lượt xem
36
download

Chi tiết kinh phí dự toán đề nghị quyết toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số F02-2H CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............. Cơ quan thực hiện dự án:................................................................................ Nguồn kinh phí : ............................................................................................... Chương:.......................Loại............................Khoản.......................... STT Chỉ tiêu Mã số Kỳ này Luỹ kế từ đầu năm Luỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chi tiết kinh phí dự toán đề nghị quyết toán

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số F02-2H Đơn vị :........ CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............. Cơ quan thực hiện dự án:................................................................................ Nguồn kinh phí : ............................................................................................... Chương:.......................Loại............................Khoản.......................... STT Chỉ tiêu Mã Kỳ này Luỹ kế từ Luỹ kế từ số đầu năm khi khởi công Thuyết minh : .................................................................................................. ........................................................................................................................ .................. Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản