Chia sẻ kinh nghiệm của người từng trải : Bạn chỉ có thể giàu khi số mệnh bạn giàu

Chia sẻ: bibocumi21

Mẹ tôi bảo tôi phải cố học để hơn đời, bố tôi bảo tôi phải cố làm để hơn đời, còn tôi nghĩ rằng mình phải giàu để hơn đời. “Học Làm giàu”, chúng ta hãy thử tách ba từ này ra làm riêng rẽ, các bạn sẽ thấy: Hai động từ “học” và “làm”, một tính từ “giàu”. Tính từ hãy coi là thứ chúng ta mong muốn đạt được, hay nói chính xác ra là một cái đích, một cái đích để con người hướng tới. Còn hai động từ là hai hành động nếu thiếu chúng không...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản