Chiếm lĩnh tri thức về điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau,

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
419
lượt xem
28
download

Chiếm lĩnh tri thức về điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau,

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HĐ: Chiếm lĩnh tri thức về điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. T. gian Hoạt động của GV HĐPT1: Khám phá điều kiện - Giao 4 phiếuhọc tập cho 4 nhóm - Gợi ý cho học sinh bằng các câu hỏi: CH1: Điều kiện để nhận biết 2 vectơ cùng phương? CH2: Cách tìm giao điểm của 2 đường thẳng - Chuẩn bị bảng phụ có giải 4 - Thảo luận giải các bài bài toán ở phiếu học tập nằm ở vị trí tương đối nào? HĐPT2: Hình thành điều kiện. CH4: Điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiếm lĩnh tri thức về điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau,

  1. HĐ: Chiếm lĩnh tri thức về điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. T. gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng HĐPT1: Khám phá điều kiện II/ Đ/K để 2 đường thẳng song - Giao 4 phiếuhọc tập cho 4 song, cắt nhau, chéo nhau: nhóm Cho 2 đường thẳng : - Gợi ý cho học sinh bằng các x = x0 + a 1 t câu hỏi: d: y = y0 + a2t CH1: Điều kiện để nhận biết 2 z = z0 + a3t vectơ cùng phương? - Trả lời các câu hỏi. CH2: Cách tìm giao điểm của x = x’0 + a’1 t’ 2 đường thẳng d’ : y = y’0 + a’2 t ‘ - Chuẩn bị bảng phụ có giải 4 - Thảo luận giải các bài z = z’0 + a’3 t’ bài toán ở phiếu học tập toán ở phiếu học tập và CH 3: Hai đường thẳng đã cho đại diện nhóm trình bày có vtcp a & a’ nằm ở vị trí tương đối nào? - Đưa ra dự đoán về vị trí của hai đường thẳng vừa HĐPT2: Hình thành điều kiện. xét . CH4: Điều kiện để hai đường a & a’: cùng phương thẳng song song (trùng nhau, d &d’ có điểm chung cắt nhau, chéo nhau)? d trùng d’ - Sử dụng bảng phụ để học a & a’: cùng phương - Dựa vào việc giải bài sinh thấy rõ cách trình bày bài toán ở phiếu học tập để d &d’: khôngcóđiểm chung trả lời CH4 toán. d // d’ - Tổng kết ý kiến học sinh và a & a’: không cùng phương đưa ra điều kiện. Minh hoạ d &d’: có điểm chung bằng trực quan d cắt d’ a & a’: không cùng phương d &d’: không có điểm chung d & d’ chéo nhau * Chú ý: Để tìm giao điểm của d & d’ ta giải hệ : x0 + a1 t = x’0 + a’1 t’
  2. HĐPT3: Cũng cố điều kiện: y0 + a2t = y’0 + a’2 t ‘ - Gọi học sinh trình bày ví dụ z0 + a3t = z’0 + a’3 t’ Ví dụ1: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau: - Lên bảng trình bày ví x = 1 + 2t dụ 1 a/ d : y = 5 +t z = 2 - 3t - CH5: Nhận xét gì về vị trí x = 3 - t’ của 2 vectơ chỉ phương của 2 và d’ : y = 6 + 5 t’ đường thẳng vuông góc ? Cho z = - 1+ t’ biết cách nhận biết 2 đường x=t thẳng vuông góc? b/ d : y = 3 -2 t - Trả lời CH5 z =1 +5 t x = 1-3t ‘ và d’ : y = - 2 +5t ‘ z = t’ x = 2- t c/ d : y = 1+2t z = 3 - 3t x = 1 + 2t’ và d’ : y = 3 - 4t ‘ z = 6t ‘ x = 5 - 5t d/ d : y = 1 +t HĐPT4: Rèn luyện kỷ năng z = - 2 + 3t xác định số giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng . x = 5t ‘ CH6: Cách tìm giao điểm và và d’ : y = 3 - t’ đường thẳng ? z = 4 - 3t’ - Gọi học sinh giải ví dụ 2 * Chú ý:
  3. d d’ a . a’ = 0 Nhận xét: SGK - Trả lời CH6 VD2: SGK - Giải ví dụ 2 4. Củng cố toàn bài: Câu hỏi trắc nghiệm : 1/ Cho đường thẳng d qua M ( 2; -1 ; 5) và vuông góc với mp (P) : x + 4y - 3z = 0 Pt đường thẳng d là: x = -2+t A: y = 1 +4 t z = - 5 - 3t x = 1 + 2t B: y=4-t z = -3 + 5t x = 2 +t C : y = 1 + 4t z = 5 - 3t x = 2 +t D : y =- 1 + 4t z = 5 - 3t 2/ Cho đường thẳng d qua A (1 ; 2; -1) và vuông góc với 2 vectơ u = (1;0;3) và V = ( 1;1;1). Phương trình đường thẳng d là: x = -3+t A: y = 2+2 t
  4. z=1-t x = -1 - 3t B: y = -2 + 2 t z = 1+t x = 1 + 6t C : y=2-4t z = -1 - 2t x = -1 + 6t D : y =- 2 - 4t z = 1 - 2t 3/ Cho hai đường thẳng: x = 5t d : y = 1 -3t z = 4 +t x = 10 +t ‘ d’ : y =- 5 + 2t’ z=6-t‘ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng : A . d//d’ ; B. d trùng d’ ; C . d cắt d’ ; D. d và d’ chéo nhau 4/ Cho mặt phẳng (P) : x - 2y + 3z - 1 = 0 và đường thẳng x=1 d : y = 5+3t z = 4 +2 t Mệnh đề nào sau đây là đúng . A. d vuông góc (P) ; B. d //(P) ; C. d chứa trong (P) ; D. d cắt (P). 5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và ra bài tập về nhà : - Nắm được dạng phương trình đường thẳng trung gian - Biết cách xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng - Làm các bài tập từ 3 - 10 / 90,91
  5. V/ Phụ lục: 1/ Phiếu học tập: Vectơ chỉ phương hai đường thẳng sau có cùng phương không ? Tìm giao điểm của hai đường thẳng đó (nếu có ) Phiếu 1: x = 1 + 2t d : y =- 1 + 3t z = 5 +t x = 1 + 3t ‘ & d’ : y =- 2 + 2t’ z = - 1 +2 t ‘ Phiếu 2: x=1+t d : y =2 + 3t z=3-t x=2-2t‘ & d’ : y =- 2 + t’ z = 1 +3 t ‘ Phiếu 3 : x=3- t d : y =4 + t z=5-2t x=2-3t‘ & d’ : y =5 + 3 t’ z=3-6t‘ Phiếu 4 : x = 1+ t d : y=2 t z=3- t x=2+2t‘ & d’ : y =3 + 4 t’ z = 5 - 2 t’
Đồng bộ tài khoản