Chiến lược "Diễn biến hòa bình"

Chia sẻ: oshinshort

DBHB là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ CTXH của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chiến lược "Diễn biến hòa bình"

%PDF-1.3
ŽŽ£´ÅÖçø
2 0 obj
[/ICCBased 3 0 R] endobj
3 0 obj


stream
xŽŽŽwTSÙ#ŽÏ½7½PŽ#ŽŽÐkhR#H
½H
Ž.*1 #JÀŽ#"6DTpDQŽ¦#2(àŽ£CŽ±"ŽŽ#Q±ë##DÔqp##ŽId-
#ß¼yï͎ß#÷~kŽ½ÏÝgï}Öº#ŽüŽ#ÂLX Ž
¡X#áçŎŽŽg`##
ð##l#àp³³B#øF#Ž#|؎lŽ#ø#½º# ùû*Ó?ŽÁ#ÿŽŽ¹Y"1#PŽŽçòøÙ\##É8=WŽ%·OɎ¶4MÎ0JÎ"YŽ2VŽsò,[|
öŽe#9ó2ŽÔUÔ(j
õ#MFk¢ÍÑÎè#t,:#ŽŽ.FW ŽÐ#è³è#ô8ú##Ž¡cŽ1Ž#ŽL#&#³#³#³#ӎ9Ž#Ǝa¦±X¬:Ö#ëŽÅr°bl1¶
{#{#{#;Ž}Ž#âtp¶8_\,Ð& ##NŽcӎΎ/Žrk
ŽŽ#ݎ½ÜNÈ
èÐèUÎ
LgÄfo#ñ#¯F@#p^`#¡%~±K-ME###Ž.GŽŽÈà9ó#æsbÌÜ#ß¼âŽÀC# Žyގ &)AhF#ë9I
#}Y¶ŽI«@ë#¿^X#n{Ž0×ýnŽŽ®##\& Ž%mʎ¾¾ºŽRÛþŽ¢#ÜæwŽŽÙßß¹^¯{#&¸BÀ# ð[ÃåÊFºð#Úǎ°èÊ?}Ò#°ô#\«q`³|
_£ùŽ##eÄvZ°£i§ÉcÁŽrR¢¤F±Ž##ø#)ŽiÅMIlŽQR̶Žhj§oIf@®#µŽÍŽŽDˎA#RȎŽ#GB#äKÌH
{LS
#Ä êŽÃŽŽäŽ##¤Þ sŽØ##êµ£)QmêÖ'¸«»·ÏrŽ§tAdWm>ŽçŽ)¹Ž#ʎ܎##¡ÿE#ØߎèŽ[ñµ*´S#46
a«B\Õ~þá#9Ž*?#RŽ¸#ìŽôs Ž###JŽZ̎#¯RIæ½,Õô|¨#¯âŽ¡"i*Y¸û{QŽq?
Q;;ŽeÙûåÛoôñ¿_Žô½,}8#Åq_Ô=ŽSAVÜ~[|wŽ##ێ»885fµô P,#X!֎n«Ž·r#ö( tîRÑft]scG
#Ž£-Ì#ÏZYI÷»qëÐ@Ž¹)L¢ëYéñÇÝÕfŽ¤hyŽõÓF~bÊnŽŽ(#øێÊ#u9ìÎúà$_Žâ.eЎ#59°dH
ÚÆÛUŽoxZinkŽ
#[L#¢#&h%úá"¶#ŽŽŽq5aŽŽ&q~####ÀêG#ÆíŽ!e(Õ6×øÒðgŽŽdEùjF#Û©ŽŽ#ópúæRSŽ¤ßj¿Qù#õM
o0É{Sû´äûVèÀÝÁçµ-í` 3=+_TÁ ê9"OŽÆŽŽðq@#OK¨Ž9¸NŽ2áûï##u´Ž#ŽïÕ#0¡Ž:o êuÛ
_egŽ #6éJ Ž´ä##Žk# #in~¶ötqöŽÖäŽÖ#짦µ@$5ûŽÆ©~Ác÷;¨XhR!r`Ž#(n~ôŽ¸
th#÷6#|gÿ3´©=Ž;Å8Ž#qIÀŽS#?$ì#Վ#Ô(ŽŽNe~î####Ï:L#ŽŽQ%Ž,49#v¥Ž_Û3z¬) Ñ׎iÈú'ysPf#Ύ
Ž:#c#tõŽ#ò؎##¶)+u#ø¼é±Wªx±{¨Fv##G´Gn#I?$ö{¸8#yj
Þc#Õì!'#`^ŽŽ,Ý-%¼
ûª}rúŽfóÛìDý=}Ž½ŽfŽeDþ³Ž¦ŽÙÉË:
£ÙôGýŽd·sûåõ©ºŽŽÕEŽŽŽŽ4ÙôŽìïy6þçôÏَ¦#*WéÇ'$«jZ°&£#)ä'/ª&»ù!ûqô?ïW#´2û}§÷;yYÚEE(é[ÿ
Žë»#O³#¢»½ÉÆÇTäóŽŽd´ò##³wÝú²»¹2Ë×í²ÛÃQŽ4ŽŽ$#ëlÝÚ»¢[+Üڎì,fŽ#Žtû
ĎbŽä·ŽÕbÌhŽåÏ:oï/ǎçώŽŽŽBdǬŽ0h7¢/ sŽ#ŽNC¬Ž¡Ž5àŽñP#ÀŽÞOÒ¨I¾ŽE©##Ž!QŽV#E@äێü["B¼ PÙ
u//+Cæ#É" #x½Ž#ŽßÍ厎å×mG«2OŽÂ¹ÞÓg©zi##¼³²c#ìɎ½Y!ÙõFUþŽxæ`9ŽŽŽÐÁ%Ã뎱´þlÕªŽM>ŽŽ#E
#ŽÒH
(¨B«Ž·çˎ##Ž®Ž9ò*¶V8Ã1S'B¦Ž@)òöjg)Ž#ã^5#cÚä«öŽŽú,ÚP²
¤&Ulw#ŽWƎ#ŽÜ#b»lŽ¨ŽN-«ñ1#6ȎùDyí1UjÓw/b#cØ©ŽŽ¾ÎbtqR=Æ4KŽ##
lÙ#×~{ï3#˾QOÊ:;Cù¾Ì#ÏÚkkð»Z¹ŽpŽ#7m#ªIŽj¿ÒŽìPŽtÅ
ÊÜK]ù]cˎ5iŽxÊi#ŎH
¸^ŽC]6Ž
Žw##1-ŽÓ¥~k6%g#.#ìގ²©ª~#ʎ-Ž#Zd\»ŽKŽç®#¯ŽëŽ#û£q0u#Ž>~)ŽòŽn*` Ø#Ž:ÃÇÞQ´[êä"°´¦úA¡yŽb¡Ž
H
*ÕñOG#cz»#ÆX#ȎøZ#%¥#Kg$VÜ»
jâ*È#Ì{¥îé#§ìtBï±`iÄE¨¢Ž÷a#Ž#PÀÐJ(>aÈF#¤H
)ôŽŽPŽI£Tþ#ŽP
ŽSŽúl_#Í´Ôÿ#âdî2¬Q#]Ž|A¤#êíW+[Žã¤!ҎìÑتÓX#ŽöT0ŽôNŽŽRÕ%ŽÎ#MŽŽŽ\F7Ž¢ì1ŽU
¢#Û¾1#Žg#ÜŸªÇ4ŽÏÕ ®Üsà#õöp@>ߎ##4Aû0Ž'¸ü-Õs#}Žx×Ù#¡b2##ŽŽŽz³ûNY )`"Žëu¨Eb2ԎT
àŽ#ŽZ;ï:»UŽŽÍ4¶lªÍ#°]ŽŽ¦ìtf¿6¶#IäŽ7eÊ-Ž±ëŽÉJ##×9?µá/A!DWNH
ÔDB2¢árBBsŽù?«ÀüèÃÜ{#Žê-
َë¤#'î¨Ø93PÙvŽùä|
èÐs#bH
ŽïY\QÑeŽ#¿¹#þå¦"®¹oܲòO#ŽŽ§#®#ÕĎŽÞ¹î¿ï¼Gώ®å¨ÀŽ®s##~#Žd[L¯BVŽÿŽ+ô#ã#wº'¿#-
#ßÓ0±5õö_Ô+#ïd(ÓsÈVǧ N#vD:i#Ž#AŽ#³#
ßA'¤ŽÓÒÛðöOŽwq#ðT±SvÌ-z#IŽêÈ*ŽÊØPÏÝ Í#^Ü_ª#ìŽyùŽ;4ßÐ4ŽÅ=Ž{Ž¬$ôÆý÷
Ž©rŽ~µ¥
¿³ÄŽ¹@#ŽQ庴#Sh¦Íy©Béc#WË ©W¡hùŽ[ÆTõŽ»>9°Ž@¦ú¤ÒêSõÚnA®ò##0WzJTu#~R
#¸¹bSZÁ##¬#?õ4¯S¦#á$5#d£LǎŽŽrLå)JìŽWDU æ#) ®äÔÖ|Ž¥#M####ä##lŽrŽ2å¦EŽ'ŽŽôçO#-
5N×!ö{#o:þF#Ž§sŽiTDèŽSÄ·FâTŽþ_X*Žæ.þŽûŽ'°?YùŽ·IÛ!##ØçuŽŽDåcèŽ`~ØK#KŽÓ#ŽŽJ
ŽŽiÕ®¹ãŽq)¾#òE¦å#zpŽSÆ+Ý#FŽ+¨±×Z###\GùÍÁŽÿ##ì[Ž
endstream
endobj
28 0 obj


endobj
29 0 obj


stream
xŽ¥\Ko#Ç#¾óW
ìØØMÄÑLÏkG9%t#$Ž#âÁ@Ž#¹Lv Ž#QZÁùŽ>ä#ŽÒ)Ž
#ŽtŽ##éçt½¦g(#@D/wjº«ëñÕWÕ|xð¤ÌÖ/²Žæߎ'Ù##³ReŽþŽÿçð,{øuYeevø/ûAŽ½Xû#Ž#Ž/\e]ÞdMŽë¯|Ž
ý}±^þãð¯æ¡Â?Ž×µùŽùÝÇl½]ªjq±ÜWÅ";¶_Ý{øuᆰò¾_ý¾(ێ$/a¹_#ŽgËj¥?p_ö¢Ê¼á¢ödYçK
K#"ŽÄj^êÕ(#¢,#·dSe^
+ɎŽ&ü*ÏìŽ#è6ÊU\CQ¥¶á^Žr:ºŽªã[h#%#Ž²-4
¬¢Ž#³õßXŽçÕðüÏvŽGÙñ»e©#ç[÷ÊWæ±kf#uÞ׎A¬FíáÙR#S@ˎ)%a y¡Ž1ìŽBŽ1x%UÃQ#JºÅ²õÃ+l!{è9Ž
OŽ=Ý#KW#{o\ÙÎnoM#'ŽØÿ¬#6Žc*ÅÌ#nŽŽŽ^çZÿŽ»Ø²ÃhŽE«nü0¼#/·Ì³kÉ%F#³¾1+YéŽ
Ž{ŽEV¹#v$Ž##vì;÷«UÞÕÙ~Žw
.ùjYŽ#çõiõñúlY+²ŽàBu\ÁÝÎ#ɎþˎŽ#Žö¼É.íkìŽoŽ#²ó;"³Á#R%d®3³±ÕŽŽŽ\µ÷
#VÔ¶Jl[/#ÔuÙ«5t:ÀèO·a¥Ž4G#Ùõÿ÷Â.ŽPÙAóM^ÌÃãŽ
#w#áÁëŽ{¦~Î"###p½ÁYE#͎Ž#º ñ|Ž2Ú´ÇÉA##mŽŽ#óqær#Ž*##øõ@ÎC###-#³¢Žç¿0#²u©)I#\
´7¿-'\&¨ÁH
JëjŽÒŽw¼ŽE{ŽÛ7Qh±g¸¤®ýŽŽ77åí}rÎ[¿·ŽÅ×R#Â÷v&ÛÅ#Í$¤x##ŽÑŽQé¨%VçR¬"°;¢##ŽŽÓŽ§©#ëŽLa
fmâR#z2ÿ;ǎVЎŽ#XH
#TôËÊÖt®£ÑTMÐ#^Ž#ŽM #Ð
#baëÓ`¥c)#uµ+uŽí9ŽÕ̎åá)Í(¾*©.Ná+5¹##ŽØP
¨·õÙ#ýuµøÂà%óõŽ#2¼Fv#T=#0L]ð¿¨ÐŽ#Žæ0C¼7xÎ
ápV׎ю¢ÆÚUç#èÀñu
Ç#ѧ¤Ž¦ŽA·óú¸#\U #~ŽŽØŽ#͎ŽŽìSŬ¡ávÆIïm#Ž]#¡Ü&
Þ1¦ôhŽ¹ZÆ9#ÑæPÜqtMëS#^Ž#î#-Ž
¸¤ö!èŽ#2ŽÍMp2A,r³Élêô#Ž5#6tŽ5ãpq¼§) ;ŽÕ¬ý¥ìcÆ¡#þ*U2ȎŽl¤=ŽÌ.Ùç#*G©l#Žxéá{ËÕ#"v`Ža¢Ž
D[ ͎î·#JŽŽŽ(ŽMzÌzt#UŽvè¬ÿóÞ¸#äùßKŽŽZ©Ý sŽŽªÃŽ¾Þ©¢GµD è#
%#Ùüã½ë#DØlŽÒV0³dÖâŽ9#Øï_#Å#ï:
!K{#Sqø¾jkK(##ºîC9Á#B|
FôîMqyüîê±WÎYÑSýŽ,+«9nùP# Å#îþ¦Ó#:FÎ÷ŽsÛ?嬷XŽŽ"Ò##g#æÇ+"Ž&Ññ##¥#`Ž\P^ë;
zFÓ Žëm#|Æ:ЎQ1&# Ž×Fiû³½BÏS#`½ŽŽ0Ñü ýù#ç\½Ê##·h'¿|#CLøU?ϱ¼ÉZ?Ž#¹Ž
`Ù·.ESüåŽ×±bÕ¥;Ó±]}LzBmSÛ´ø#_1Þ*ÁÂjÖQ H
Oâ½£éŽÖ.
OT¤§
ÌÂàQ»
)o%Öúñô\#§#H
S
Z#Ž´Ž#*$TnŽ±pÈ[6LJA#£;AŽþ#C¤Ž#ŽÁ©àÜVMC#´
p
ŽâŽ¸#þŽ^Ž
ö&C`Ù±jŽµ@#=5ÓÆí#®àSgŽ#Žë#6¬ãî,#2ùx9k5DN#Ž¼#XÝæ¹=Ës{ä¼uiڎ|Y¬Ž#ë"zOȎ##1ç#َW~s_ßZŽµöû:¶£#GŽ
Ž)utw¼=Ž©îh#1²#Ԏ=~ó/
t#0#hnq²ðŽÑdŽöóŽ;ôO?Ý|v
éNík³Te#ŽŽÉ+\ûËݎBË{#²óŽgt2d»
1͎E⎎×p#ɳ#c#ñÈ#D³°>À»#TÉ¡¶ŽŽŽ##«s%`SŽW¶i#Ì?
à#ùŽ¯ôN:Žù;ä¾ë#{å#o½Ž#ҎŽÃVz9g
tŽmÿfâ00Žú_Ž'#,[.hzo#Ã#$þ#(i®jŽB1Ûµtòg¨2ŽdÐZçŽQŽŽLõŽ?#¢#-'*##úELâŽé(h-
B¦Í×RK#ìf##vñü_׎§øŽéŽæ÷Ž-ŽÌÿîãgӎŽŽÜŽÓ#÷á±~Wã
nªgÄiãŽ.#-íí2C½¸6OQfŽäŽ½JŽÕ?a#9#NrMWiTŽ_ŽLë@¥o#M¦Ï
#ÚzqnŽ#Oa)skþPŽi#BŽaÕ##éŽ#(#é#,óŽŽI##¬
%#ê¡#Z#Ža#÷ŽQ#,S"M#Ž(#Aw¾Kâô#Ž#9w»#G¶cyÃPÖ®É2X$#N¾¤|ŽûîH
¯WC_#5«AyzŽŽ5ëÕ#®9#¨°©.Ž öŽ
3JÆ#ŽMïŽSn#Z°#׎t*O#v#µjzfTŽK|O÷°î#t#Ë!#eaCH
¢Wzdº+#ŽŽÚŽÚrl#9ªk§q'KÕ.V^##ێnՎՎ²¼õâ`.ìêìÏ¿Ž-Ž#Žüy»l#w6óŽÓõŽT#ÍÞ¹AÉ#ÞH
©°Ú#&ŽÂ¾ d/
¯-½#3¸ÆŽ¼#Ž#50#å>ŽRÞ#JH
oBÍÃØÚïRRçUó¹ûü#{-ÖÍÆ6ÁMŽ;õ6¨ñZ@ûIúw*Àì3£häˎT@#4
ØIuúÞ#ŽÛ3#¢PÜWãŽ#^:ãRÒxlòŽŽŽŽzöáø´"##¨#"Ž#ÍèŽ#î
¢Ñ##±=ŽYʎl4;.~Ždi#2eÕ¯Ž#ÃGaKB¡ðŽŽ>T1##U>#Z$#,Õùv±Àç#ÿŽ-5H
Ñ.¨8#û÷"v-§z#,#5ºpûöÙr
Nñ##¤A©{P¨yŽ#ÜÉö#åãQ£mÐ\,[N?Ž|pH
H
H
Ûyâ#cŽ""²ó
E[##¬#nŽ/u_mÐ#pv(y*Úw)ŽªùàÄ(#Á³ûÐBÏøÈqŽŽK#,Ž}Ý#*{¹£{E
#Ž åŽTqâªD"òŽŽ#1¶ÂKj«öŽ#WÀÝFXÎù#àg¥giü(ßÄuŽŽm:#LSŽ#0ŽUβü
qP#¹Ž#Ž
IíhvN#FP#_çªøŽŽË¼ðTs#KŽ#Káiô°ŽZªÙ1*¬+1¸Oh +"
ÐH
}ڎäÐ#X$
H
ŽùÛI(Ž#I%¥!#H
C,#ø³ë@Ž##xG#ŽŽßŽ/ՎiÞÅPŽ.L«}Ž

Ž##5+'5¤B)ø,#f6~#ä45;Ž#ŽŽ)ñ
#?#ÁŽ(4FÀ¤ý#x#\k`òX.#y#ŽàÆø]%Â(ŽØÎa'T#)Ў#Ž9\TXŽ#ŽùÂY#ÃZjz§P)ÏóEŽ!;ŽäŽ®*#]Ž
tNBüò5\·Ží#Ҏ4m4YÔmðŽÞ¨u#Ï#ÉÝƤ#¶U½º¢2Ž¢ìOK´
Ž,ùŽ¹ë=}ÐÄbs¥XŽ¹mfôÚUOr#Iá֎ŽŽ¡8Á&yŽ(ŽÁŽÊõý#Q;ŽîÜNìŽ^´ÛsÞ#Ðø¬ånç[ü¸M#±]i°#.ŽäŽŽI=lÌ·$
´$#Ž^ùÖΎ6-Â(-¿½o)ôŽ{;Â|ÀŽaz#Q'Ì:Î#Kvd7м
)Æ #Tg2#o#Ž:°>Ù£:kÆ.j,³#³æK³f½:'R
Õ WEjuâLâï#·ŽÀŽG§Žjµ%ÞI´§ŽñÀç#À pW2$Ž|
ÂèäÌö¨º¥ìŽê§øŽ2{*^4н¤M5צmuqôx¿íÂNŽøMðºRÃ#ŽÖŽ}«Õòì¾TkŽ¹BŽuŽBX3¤$2#üòŽñ§Ž7ºKÅ$è 5}#H
èäø¾_Íَ#é$##h##VPŽÆ#ìáMêMÍ#DxºJÒwhí½õ@#-
öK|}#ð#5Àz#±ã]CSŽ#XÈ:â:6#z#ßqh5#6F¬SŽçŽ>#½ŽŽ\Úݎ«ŽŽ#ç\Uyèëú#Lü!ðȦ#IQ±T#X
#tÉ«Ž}#½!VtI#9Žb}ßÁŽÚ¸ÇÔ´#PU#°ÉŽŽôüòp'l3åYZ#ût-,#³#ÆZÚ#ãӎJ-Ž##Žß~#׎gCŽ¸^Ž
ŽX#¹ŽþDhÎ;ӎìâŽJ
O|FmŽÖ!玎²§¥ŽëŽ±%gó#`q#µÃ¼M#PŽsy]Žñxª+·òQYñnÕ#Gë#åçæ®pÎwSŽñìqŽVùŽª0LŽDŽŽŽ#8?
²ŽŽ#úÛË0#ŽF%Ž¾Ù÷Ω«¥##¡Ç#q´`6ΩQÉ{~ŽÓº#
Ž]Ž0¨Ûà²íҎFǤSª_#Ï^'F#Ž#aU}4@X#XŽ#,ŽOj#@(h/ŽŽŽzª° =ïZ5±ÿ
üb0©QA×ÞÈ#ùBèrŽ#!r#!#Ž©ÎÀC#
ŽMŽŽ|¦#ía#4SŽŽÅX«h#©°ô±ŽÌç¥Ìã##¡`Ò#Žý#Ìæ,rL½#
Ƽ¤ºPÞÈ¥G5+ŽÖƎ;ÒÛön¤XŽªŽŽùðpB¶;ÕlØÖàV¿½³£,Õ½®bËî]»Víö#0篎#ªŽßêî#óúmŽ8w#
ÿà5û'O"ä»»*ØvŽ¯ŽŽ#îþ¤URŽ6Ž'wÝêµs#°AÄëŽp#ãŽ$ðŽŽ©¸##Ô70橎k#»ó÷¯åŽŽ[#cr#¤ŽŽ!
ZŽ#»É{ömáSn÷ÀŽ÷¥#ŽåyŽ¬ÂŽú|îV#xŽ©ZŽËÓH

Ž#ŽÅ#à(¯#Ž!^!©
»Žù$Æ® ÚÞ$8#Ñz#ÞÏð®ö#BÔ#¥ŽŽ9Ök"[°)Ù1Çâ¼ð$!ÅæòÜøG#{ôÏ]Žâ 7¿#Ž²ËŽŽÀ#5µß#Ža«Ž
s¨nŽ¯(@Ž#APûŽ{ŽŽWW#lèÿý
UŽÖU0êÔwŽ`ÐÍl2¿ì7 ¨è¤¥#Ž vßî ###VpŽmí¶Ýáµ_ŽZq!ߪió#G÷>³Ž#ݎO###á!òŽÈ1Ø¢Ž
ð0ŽSŽŽÉ#+W6Žßóbâjõ¡UÐRþ#jõ´ŽŽ
å`ckŽõ£Bn##áSÀÂÖë4^óN#+öBÁ^©2\,Žå²ÓðµÖN#ìûŽýÅCŽÒ»^#Þd#Ž¡#ö--}øCyێ±T#-
3XÉBJ#ªŽK¥ìÇm0I#H
Bk#ihº[ÀÒÅð{SYø Ž#D ÿSn#.Ž0[ó乧árkŽ±ãǪyTó9d,Ž;#øùÖéގŽldZᎠXŽaŽ
#b/I-#Ž3Ðã$I#Ž£ŽLªìŽ3íŽ÷[9ú#~Ëæp Ž7ÙUV|#ÝêÉ·Ý
#CðÍVŽÍَ_.ŽL#yó¬Á§¤½Žc³ŽÙJ##,ýÀáŽjñÏ#\#Ž#YŽ# á#,ŽŽŽÖ£ÈŽ#;¡ë¤G-Ð#C#Ž§ÓüŽ##ñ8#üC¤
£Ž·¹h#CëŽ ¼Á#ŽC#ێ±ŽŽ¿#:ʎ²¼eŽ¸#2êñmv
Ž)¾ŽR#Ä,ŽQU#ÑIkŽ1n¾Ô#ï0tŽ¡mAΎï2ÜMÖ###{Yóª#AÐZÞ#©úkÛ#9Y¿$¦6BŽ3\#¡ÇãÃAîñtŽIÙ æÈ
æT#/Žá#a£Ôë`#i´÷®þpŽ#z©X#׎Ž§½g#W·¡D¯â#\ŽŽÌzŽ
Ýh6Ò{J÷ÝÁýi~ŽYŽÞíí#R(A>YŽ#½Dõî#Lpp_#oŽïðóxâ±/ð#¬ûŽ¥¦Abê?¡rκ#¢#qŽD#ŽhÛoý[#ŽŽÆŽ
?àöü,ø¤VÄç7&×yE}E#õ¸ÀïÊhä^¥Žû#A¡
#^@ÃB$¿ŽÂÙÅe®½pŽ?
¼ÁŽ~Bþâ#ãŽéŽ&åߎãæð#0g*ëmVŽ3µŽéŽÏŽå¤¸#ŽŽQõº@ŽUM(P#âá)0m#t×pªçÍhŽŽØßçX±©¢Ž
%¯ÝG#«tŽ#ŽŽ*È#lòB'#Ùæ3s¶ù³m\÷Ž£¥ å¹R]lýL?[PŽYƧګ³ŽW6ß#ªê`ß÷:!
#LMŽ##X«ù#~ôŽ§ÂìAώŽrSÃnØI#ô(&ŽÂCþŽ]ä###uŽ#O¹h_ŽF±
Ž)KÉ#Ž\E#ôÇô6'&æ,#kÀ°{SAÅ®ÊPFÇ4=AÅk# Ž(!¦ß,V;AÄz?¿Ú-
}Žk\Ž#pŽ##Ύ##$#²ù#Úc##ŽIB#6ż±ËMÞq¦ø#Ûó#ºa#lŽ³¼.ÇŎbùà#Ç?Ž3øìúòä܎#÷#̎çÍ
Ŏ+7#V®Žà#vA#`ô¥NæÅ÷Õ¦o#3}S`ó|#²3e_#µÄÏÿŽ..!ù+Ž"8ëï¬ ##ʎŽV|»Ž²#0ÿÄN##1]ŽlÇ j
8¯ÓՎîÜ0Ã>´ûZmtR掸ôì'Í|37ŽùŽü#!'ý«#Վ
#5Ï£ûe²ùã¹æÆþ¸e#/8ÊG±»©Ž#Žryf«##6Q#S##Qò#ªv#yy,5ªZ#J#ÓæKdG};RÄ^ŽŽ°@Jq²Ï?
¾ÀŽ#Åò;fiv¶Ó?Ô3i¦þâ+ê)ŽW«%X¿(¥Ôà#
#ÀÌ#ÅÊg=Ž|
tô#ŽSýê
endstream
endobj
49 0 obj


endobj
50 0 obj


stream
xŽµ\Ko#É#¾ëWLv³ Žôt÷pf¸Çu² ²Yc#ë# ÉA¦³Ž`Ž¦mQ°ÿe~Ždß
##àø###Òï®®ªé#Ù##XÑ$§¦¦Ž_=Žwï=#Õæeu×ü½÷ úá¨#²ªõŽþÏÑÓêîŽBÿ³:úÕ¾QW/7þŎ{æ#/ªn¹ªVë¥þÊ
#ª¿ÏªùBÈU#ÿ.ôŽU7»w:ÿçÑ_4±µ£Õ,»Þ\n.ùG]7öÓ#p/M´Ž#5Žëüúz /oýŽàj#>ÞÎe=;qDÎç#)g/ÂÍð7ôŽ-2#'øw[##QæQKÉÆ#¾ÐzŽíG##Ž%À½Ž###ŽE»ìÛ[ĎD#Ǝ#êtŽ³(Vµ¦#8±&eÕ|
BŽC&Ž#¢{1n-z?Ϋ9òslß|#`Ú#!Žã½À.×PkàÙ-
¬·I#}MP¬¬ö¶:hëÿ#ê:xŽ
£ 9"
ëmŽŽIΰŽZçŽ#9Ž}#$ÔôÊäz¡«Ž¶##RS#ŽXŽÌ ĎS#í\Ž~H
Ž.ÿMJ#9µ9¼·X)bŽcm#ÝìÔ¿É7FŽŽz±ÇŽ##íŽ#Žû#ŽLw5#`ώ'´Kíº++#_è Ž¿É I¹=#ŽŽŽ«-
#g)#Mä$Ë#Ž7û#Ì(Ž#6Ñ#(ŽŽ¾uæ9Ôo½u#ÀßÓ#`#dR·#,ä7ŽŽÌ Fð
#mBŽ+FÙ#Ò¸Ž¬qçÓ©Ž÷Á5ŽrkÅúŽLÝÓ¶¥Ê¥7¡§¸÷ŽùPiv#[Ԏµ¬D`¢ziZ#B»ò#-³|
#£Õq#Ô#¨yVŽÊ~#ŽG7íjRkf#Žibè|##ÖÙ#(ÁYH
áŽMVŽªRŽzï c+#K®ySê k>¶Çi¼pèŽg#5ŽÚqd##§!Ž:©à[B#F¬dè$Ž
@{)õ#¢ŽSŽÛŽ"¨Ž³ûÄ#asŽ#'7Ž#>ÚCÏÛ#Ž LÕÔmŽ$Ž«ŽnªŽÍÔÍ#Ç
¢1^ŽŽŽ¬A±Ì`wŽçç#ŬŽøBc#W¯#myŽâ#.éó~f1 ïÑT°VŽéwæÑã+#4uÀ©Á#r²}/#Ž%l#m>ŽÞXŽgŽ#Î0Ž#xËv½õ#D±ñŽŽÛŽh#4þÓ à[TÈ#ýÜ#xŽŽn cf붨¾/]âà
#Ø#ŽÄ##ÿÿ±vÍ¡~¡Žº#Fi=Öüx·Õ!Æ'ŽÕÎH
#Žì#`³#¡ŽŽŽwÔ8Ä#NH
|ŽFÙøñÚ#6Ú´!åõŽØl0!
ʎF*JaÎÇÒ@#UTŽ#A%B[+"×ZŽØ£h#ŽÀYjA ||Q#Ø¡ý#x##OG¥:c9M#G8ù0Ў#îQ#¿- ¯í#
%\\ßLv&p#¬##ŽÚ#æóé¥ÅdŽC|ҎŽÍí¥ýԎŽßª?ªH
#ÒM«3È7æKÿ¹¶£Žkãg´}Õ#p-#1I+#ŽŽ¢'Xñ_Ž)Îü|
%Žót#ÝóBèTI׎5ÕýÏ6ïf»Ž#Ž¤Ê+sA=±¥W#MÍŽUŽ##ŽÔŽsòX&5#æG#ê@1Žà#¼#?
®Žlúގa>#Ž»A###ÊX#ª#±¶£H
`Äð3#RhŽÜùî¨QÛíZŽpÇãðÉ;#ðŽ
¬M#¤ÎŽVê#6èc##:Ž#À¼RÛwI#
¹áôñŽŽ-ÑVRŽ#ê·²L¿5#Ž&Ž#¼Õ¡ä¤#5(r#ŽRŽÜÎVëfLg#¡#bÄ«&ŽD,]Ž&#Ía!8fL#óYýܳ´Ï'r-
«iŽŽÍŽ#Vf#,ùnE#íŽÿŽ¡vûŽŽDè=#¢#Ž1k{,IàK
g
mêŽ
y#xbÀÔßïW`Žuob}ŽŽ#Ò#§Õ9,ŽcÛxm#$-®gŽ9.K]éÌëpª®ŽTÂWâ3
@Cñ[]#Î>Ɏ#ÖM¹®"ý;9;#[׶#ÿz£íôÆ##нChDÎÔÕº #Ñë*¶
ùŽCý#éñÐæT # ގ.#ЎS7ëR
,t-2Ž"§#~yOâH
[³&*i##ÌCB!û°Žå÷0>ŽR#îM35%##|KÛç#Ž/~#ŽzÉUöH
c.#-#OgF+NŽ¯µd÷©õ2
#³ãŽPŽ
º#ߎÙ#lŽ~¿¿Õ©Á·Ž¯>j$LG
iØ##X#0z#4ŽYzbïb##u®g#?ÂTs#ÚP#[AtɎŽ£`/Ý°ÙTÛz#CÛ´¶?#ä0ÐV#Ç5.µŽŽ#bÛvТ7|
¼·#ìcŽð®#sÞ¯Ž²XaÑ|#»Ú1# ª¿ŽWB'ŽÙ
##C)9#t&íPŽŽŽŽìŽŽQ}áüŽ#SŽL#f}#GÞ
ñŽ+×Ò
D#j_##SŽ~Ô#Ž;Õ¹##ŽÍºØ©Íì¬-õ´"À !###%ïýúÅ#*#]# #sMpŽ#³,ÃfÒüE¾7êî#ð=[Ž¯ìòŽ# &³#Sà-|
@}ÿäÐùU#V#Y$Žµ!88#±Í#çŽQ+#{sŽ¶¾Ú§nŽTŽÃŽŽ×LÕô^@#ȾK#êpó©X#>-
`þŽâ¡$#l#iŽMApG#͎t#Žô'WäŽ9kz#Ž¤ŽQŽ\-#«uS"îTŽµ
¢¸ÀŽëËdV'Í2¬oMÙouTãaiôhrkTA¹7ç¶ËÅT#²»¬#îŽîü¦çzŽO#ñ>YKOJzªd«ŽçöwèãnÝÖñ
´²Ü*~6Žø$¾ú4AŽ£Ž}ŽjŽãEÐnZ#né÷ôlõ
Ž]A7ŽÐÏ#ösï§ëYÞL±gàa#ä]´÷½>çŽ$ŽH
#aŽÃʎÔZŽÆg#Ž\p#¥¢èÒǾƮ#Y)¨ŽŽ`Ù®#ŽG£Ûz&##ôë°sæ³&#;?
mŽ+ͽÉæy£sf.4RŽç|ÞeÀá0x2#ˎRê°Á'#X(*¬!Ì\Ž4-æŽ#±##Ö¼&ÊP3
eŽókŽ###&Çä\áhÎòÏFݎ©#Õôü#íŽîJ#\ôZ
%ŽTRË°Ž¶1ŽŽ##ö#z fT#{Ž#l]##Ê#Fö#ÙX¡ÉWŽÀb#'##Ã##~»#ǎLz`#-Å#Ž
¢®jñ*#ôsÂn##ª#{çáv¯ŽŽl#ŽÆ##Ö%P鎎#ŽYҎŽÀB##ŽÀȎpT# Žçý:#µf#( %W@#Þ}\C#e-Nëh¬Ž?÷ðË#-
L#ŽÃ#&ô¯U:æ2àßBµ!#þTÄÈbú·Q#ÂýŽNåíŽþû¤ÝŽbkíöÚ`*#Ž:#0#ŽÅH
&½\-
gy1#[îlI_#Ô(ªQ¿J$ùýÝXŽçL'Ž2#g¹#¸uàPZŽŽŽd뎯fkmÄ4Àdæ½#*펹ԥØEŽ_
¢~/7H
kØqï:íH
FëàŽŽD_Ž*ùH
Kl-Òúðí#U¨ÏŽ¯ŽYþvû#Ž
´ò·íCÌ×H
¨¶nôúÅcgŽàûSŽ(¦*DQjEw`·KŽä«Ž#/'²Å#ZÅéŽ##oç{W-çÒŎŽÝ½Ù´}n6¬ô2#Ä#4ãåJ
#ªôA#¨ŽŽ®Ž#¾ûSI«cю
´#»«`###Ž¸#ŽíhŽ4¬#¶ª÷˦#®#Îó:Í#ŽA¸+d3ŽµŽo#YŽ#ŽïŽºÐ@qs©ãfŽ*U#@N5Žæ½fÀK##æx#)B###p®Å#
í##3RIÚÎNXEV.ÑގÂêW|3¢#ŽY;EŽŽ±Žúl9ÖÚ>Žü>JŽ[ҎD#@ÏË)Ž#BŽ##·#b¿Ý#¤z #ŽYÂÌ#ÌÁ|±&s
Ž$&È#Ž¤jµ##ö{ÈÖ¾@$LŽf´#Žý,±ù#ŽqÌÇ[Pqëza#Z#]ÿÉÜx·êf¢vdF·{ŽŽbª!AŽTŽëXŽsª##w°ý¨ÁŽ'oLÿõ;
(¦Ú¯¹÷ëÀŽuŽìä°ï´úŽŽ9ÇY iÓÉ'ëµ#Ð
Ò=°ÍtVú ?XÐ}Ž#¾#º@AZÆ\NÉ8>®ŽŽÉ{ÓõŽmwŽirŽöŽé-û##Èö*mX"ŽŽín&#I̾Ž=#¦ŽŽ~É;`Ö!¢aŽ}"[#É
˼H
Â)Ž¹#¶ù0Í+.ώ¶ù¾áµŽŽŽþÊ´º²/#ŽVV#
#ŽŽÖ¡«äŽ#Ò}Kæé#Ž>§°Ž
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản