Chiến lược marketing của Unilever Vietnam - Phần 2

Chia sẻ: thanhsg

Trên cơ sở những điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức, công ty Unilever đã thực hiện chiến lược Marketing quốc tế vào thị trường Việt Nam theo Marketing Mix 4P.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản