CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 1

Chia sẻ: ctnhukieu6

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 1 1. 2. 3. 4. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp Quảng cáo Khuyến mại Tuyên truyền Bài tập tình huống: Hoạt động quảng cáo của PepsiCo 1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt động sau: - Quảng cáo - Khuyến mại - Chào hàng hay bán hàng cá nhân - Tuyên truyền Tòan bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng. Hiệu năng...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản