Chiến tranh lạnh

Chia sẻ: esc_12

Đây là chất keo dính Mỹ và Lxô lại với nhau trong thời gian chiến tranh Thất bại của phe Trục khiến hai nước mất đi một nhân tố cơ bản ràng buộc nhau trong một liên minh Lưu ý, chủ nghĩa phát xít chỉ là nhân tố dẫn tới sự hoà hoãn, liên minh tạm thời giữa Mỹ và Liên xô

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chiến tranh lạnh

Chiến tranh lạnh
và hệ quả của nó

Trọng tâm: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh
I. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến
Chiến tranh lạnh
II. Những đặc điểm cơ bản của Chiến tranh
lạnh
III. Hệ quả của chiến tranh lạnh
Những nguyên nhân cơ bản dẫn
đến Chiến tranh lạnh
• Chất keo dính phát xít không còn
• Quá trình giải quyết các vấn đề quốc tế
• Lợi ích đối kháng giữa Mỹ và Liên xô
• Vai trò của các cá nhân


Môi trường quốc tế và trong nước sau CTTG II
Chất keo dính phát xít không
còn
• Đây là chất keo dính Mỹ
và Lxô lại với nhau trong
thời gian chiến tranh
• Thất bại của phe Trục
khiến hai nước mất đi
một nhân tố cơ bản ràng
buộc nhau trong một liên
minh
• Lưu ý, chủ nghĩa phát xít
chỉ là nhân tố dẫn tới sự
hoà hoãn, liên minh tạm
thời giữa Mỹ và Liên xô
So sánh lực lượng có sự thay
đổi
• Đức, Ý, Nhật bị suy kiệt
• Anh, Pháp cũng bị chiến tranh tàn phá
• Xuất hiện khoảng trống quyền lực
• Liên xô, Mỹ mạnh nhất


Hình thành thế 2 cực
Lợi ích đối kháng giữa Mỹ và Liên xô

• Hai nước có thể lựa
chọn những phương
thức nào để giải
quyết vấn đề quốc tế
sau chiến tranh?
• Đối kháng về lợi ích
quốc gia
Quá trình giải quyết các vấn đề
quốc tế
• Đã được thoả thuận tại các hội nghị lớn trong chiến
tranh thế giới thứ II
• Ví dụ, thoả thuận về vấn đề Ba lan, Đức, Nam Tư, về
Nhật, về Trung Quốc
• Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, tình hình có những
biến chuyển khác đi so với thoả thuận
• Bên cạnh đó, trong mỗi vấn đề quốc tế, Lxô và Mỹ đều
có những nhìn nhận đánh giá hoàn toàn trái ngược nhau,
xuất phát từ lợi ích hoàn toàn khác biệt của hai bên.
Vai trò của các cá nhân
• Hành vi của các lãnh tụ
ảnh hưởng trực tiếp đến
quá trình hoạch định
CSĐN
• Sau Thế chiến II, vai trò
của các cá nhân lãnh đạo
như Stalin, Churchill,
Rooservelt, Truman đến
tình trạng đối đầu là rất
lớn.
Vai trò của các cá nhân lãnh đạo
• Nhận thức của các nhà
lãnh đạo nước lớn về đối
phương có yếu tố chủ
quan, không phù hợp với
hiện thực dẫn đến sự
thiếu tin tưởng và hoài
nghi nhau
• Phương thức xử lý ngoại
giao
• Tư tưởng chống cộng cố
hữu của Truman,
Churchill và nhiều nhân
vật khác
Các cá nhân có tư tưởng chống
CS
. Truman là người
chống CS rất quyết
liệt
. Vốn có nhiều quan
điểm bất đồng với R.
khi còn đương nhiệm
. Churchill là người luôn
cố xuý cho phong trào
chống Cộng sản.
Vậy chiến tranh lạnh có tránh
được không?
• Nhân tố khách quan:
+ thế hai cực
+ so sánh lực lượng
+ môi trường ý thức hệ căng thẳng
• Nhân tố chủ quan:
+ con người, cá nhân
+ hành vi quốc gia gây nghi ngờ
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ bao
giờ? Do ai phát động?
• Nhiều quan điểm khác nhau:
• Học giả Mỹ William Helen: Stalin, 1939, khi Lxô
ký Điều ước với Hitle
• Stalin: 2/46: Chiến tranh là kết quả tất yếu của
các thế lực kinh tế, chính trị thế giới được phát
triển trên cơ sở CNTB lũng đoạn hiện đại”
• 5/3/46: Diễn văn Churchill tại Fulton
• 12/3/47: Diễn văn Truman đọc trước Quốc hội
Diễn văn của Truman
• Đây là thời điểm chính thức bắt đầu C. W vì:
• Mỹ chính thức công khai đưa ra việc tiến hành
phản kích đối với Liên xô và CNCS
• Sau đó là KH Marshall
• Lxô từ chối tham gia Marshall
• Thành lập NATO và một loạt hành động mang
tính chất trả đũa tiếp nối nhau
Điều cần suy nghĩ thêm
• Chiến tranh lạnh phát sinh do nhiều yếu
tố trong đó có cả yếu tố khách quan và
chủ quan
• Chiến tranh lạnh là sản phẩm của một
giai đoạn đặc biệt
• Trong một môi trường như vậy, với
những điều kiện và hành động của con
người như vậy - chiến tranh lạnh là điều
khó tránh khỏi.
Đặc điểm cơ bản của Chiến
tranh lạnh
• Một cuộc chiến tranh toàn cầu
• Hạn chế thương mại
• Chạy đua vũ trang và vai trò của vũ khí
hạt nhân
• Chiến tranh tâm lý
• Các cuộc xung đột khu vực
Vai trò của vũ khí hạt nhân
• Quá trình ra đời của
VKHN
+ 7/45: Mỹ thử thành
công tại New Mexico
+ Lxô thử thành công:
8/49
+ 50s, 60s: Anh, Pháp,
Trung Quốc
+ công cụ hạt nhân
không ngừng được
cải tiến
VKHN làm thay đổi thế giới
Mức độ huỷ diệt khủng khiếp!!!
Những tấm hình từ Hiroshima
VKHN làm thay đổi quan niệm
về chiến tranh và hoà bình
• Quan niệm truyền thống: chiến tranh là sự tiếp
tục của chính trị thông qua một hình thức khác;
chiến tranh là công cụ để thực hiện mục đích
chính trị
• VKHN: sự thách thức – hai bên có thể bị tiêu
diệt hoàn toàn (MAD)
• Thay đổi: tránh để xảy ra chiến tranh toàn diện
giữa các cường quốc hạt nhân - lợi dụng biện
pháp hoà bình hoặc chiến tranh có giới hạn để
theo đuổi mục đích chính trị
Chiến tranh tâm lý
• Định nghĩa
• Lịch sử
• Chiến tranh tâm lý
giữa Mỹ và Liên xô
trong chiến tranh lạnh
Chiến tranh tâm lý Mỹ - Xô
trong chiến tranh lạnh
• Tại sao US phải dùng
chiến tranh tâm lý
chống Liên xô
• Liên xô sử dụng chiến
tranh tâm lý như thế
nào
• Hậu quả
Các cuộc xung đột khu vực
• Nguyên nhân
• Một số xung đột
tiêu biểu
• Hậu quả
Nguyên nhân
• Va chạm lợi ích giữa hai siêu cường Xô -
Mỹ
+ chủ yếu lợi ích mở rộng ảnh hưởng
+ bảo vệ đồng minh - tập hợp lực lượng
• Vị trí chiến lược của các khu vực
+ Trung Đông, Đông Á, Mỹ La tinh
• Nhân tố bên ngoài: kêu gọi của đồng
minh: Triều tiên; Trung Đông;
Chiến tranh Trung Đông


Vị trí chiến lược
Chiến tranh Trung Đông 1 (1948-1949)
KiểmChiến tranh Trung Đông 2 (1956)ược châu Á,
 soát được Trung Đông là khống chế đ
châu Âu, châu Phi,
Chiến tranh Trung Đông 3 (1967)
khống chế các tuyến đường giao thông quan trọng
Chiến tranh Trung Đông 4 (1973)
thu hút sự chú ý, giành giật của các nước lớn
Chiến tranh Trung Đông 5 (1982)
Chiến tranh Triều Tiên (50-53)
• Hình thức xung đột
Đông - Tây cao nhất
• sự lôi cuốn hai siêu
cường vào xung đột
• diễn biến
• Kết luận và tác động
Cuộc chiến tranh Việt nam
Sự tham gia của Mỹ: quá trình
dính líu dần
• Sau Genevo: thay thế
Pháp, dính líu trực
tiếp (từ xây dựng
chính quyền đến tham
chiến trực tiếp
Khủng hoảng tên lửa Cuba
• khủng hoảng Vịnh Con
Lơn năm 1961
• Từ tháng 8/1962: Liên xô
bí mật xây dựng căn cứ
tên lửa ở Cuba
• Mục tiêu:
+ bảo vệ Cuba
+ đạt cân bằng chiến lược
với Mỹ
• Mỹ hành động trả đũa
Hệ quả của chiến tranh lạnh
• Tổn thất của hai
bên
• Hoà bình bên
miệng hố chiến
tranh
• Sự nghi kỵ giữa
các quốc gia
• Cách mạng khoa
học - kỹ thuật
Chiến tranh lạnh kết thúc
• từ bao giờ
• Với sự kiện nào
• Tại sao?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản