Chiến tranh lạnh

Chia sẻ: esc_12

Đây là chất keo dính Mỹ và Lxô lại với nhau trong thời gian chiến tranh Thất bại của phe Trục khiến hai nước mất đi một nhân tố cơ bản ràng buộc nhau trong một liên minh Lưu ý, chủ nghĩa phát xít chỉ là nhân tố dẫn tới sự hoà hoãn, liên minh tạm thời giữa Mỹ và Liên xô

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản