Chỉnh lưu điều khiển một pha

Chia sẻ: Nguyenhoanglong Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
245
lượt xem
82
download

Chỉnh lưu điều khiển một pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về chỉnh lưu điều khiển một pha

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉnh lưu điều khiển một pha

 1. I. Chỉnh lưu bán kỳ : a. Tải R α là góc mở. 1
 2. Trị trung bình điện áp trên tải: π 1 1+ cosα Ud = ∫ 2U 2 si ωt. ωt= 0, U 2 2 2π α n d 45 Trị trung bình dòng qua tải: Ud Id = R Dòng điện qua SCR :  Iscr = Id 2
 3. I. Chỉnh lưu bán kỳ : a. Tải RL T + L u1 u2 u d R - α là góc mở. 3
 4. Phương trình mạch tải: ud + eL = Rid di ⇔ u d = Ri d + L dt Trị trung bình điện áp trên tải: λ' 1 Ud = ∫ 2U 2 sin ( θ + α ) dθ 2π 0 Ud = 2U 2 [ cos α − cos( λ' + α ) ] 2π Trị trung bình dòng qua tải: Ud Id = R 4
 5. I. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ a.Tải R SCR 1 u2 ( t ) i21 u21 ( t ) u22 ( t ) Um u21 ( t ) u1 ( t ) R 0 π 2π 3π 4π ωt u22 ( t ) SCR 2 i22 G1 α G2 U0 Um i0 0α π π + α 2π 3π 4π 5ωt
 6. Trị trung bình điện áp trên tải. π 1 U U AV = ∫ U m sin θdθ = m ( cos α − cos π ) πα π Trị trung bình dòng qua tải Ud Id = R Điện áp ngược cực đại trên mỗi SCR U T max = − 2 2U 2 6
 7. I. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ a. Tải RL Nếu ωL >>R nên id là dòng liên tục. T1 + u21 u 21 = − u 22 = 2U 2 sin θ L R u1 + u22 u d- T2 7
 8. u2 u21 u22 Um 0 θ π 2π ­Um iG 0 ud α π+α θ 0 0’ 2π θ α  :góc mở dòng α π+α λ =   :    góc tắt dòng λ id α π+α θ 8
 9. Trị trung bình điện áp trên tải. 1 π+α 2 2U 2 U d = ∫ 2U 2 sin θdθ Ud = cos α π α π Trị trung bình dòng qua tải Ud Id = R Điện áp ngược cực đại trên mỗi SCR U T max = − 2 2U 2 9
 10. c. Tải RLE: SCR 1 i21 u2 ( t ) E u21 ( t ) u22 ( t ) u21 ( t ) Um L u1 ( t ) u22 ( t ) R 0 π 2π 3π 4π ωt SCR 2 i22 G1 α G2 U0 i0 Um 0 α π π +α 3π 4π ωt 10
 11. 11
 12. Trị trung bình điện áp trên tải 2U 2 Ud = ( cos α − cos λ ) π 2U 2 E Id = ( cos α − cos λ ) − ( λ − α ) πR πR Trường hợp id là dòng liên tục, λ =           ta có: π+α 2 2U 2 Ud = cos α π U d −E Id = R 12
 13. III. Mạch chỉnh lưu cầu: u2 Um a. Tải R: 0 2π π T1 T2 θ ­Um u1 iG1,3 u2 R ud 0 iG2,4 α θ 0 ud π+α θ T4 T3 0 θ 2π α u2 = 2U 2 sinθ π π+α 13
 14. Khi θ = θ1 ; iG1,3 > 0, T1 dẫn & T3 dẫn ⇒ ud = u2 Khi θ = π + α iG2,4 > 0 T2 & T4 dẫn ⇒ uT2,4 = 0 ⇒ ud = u2 Dòng qua tải id là dòng gián đọan Trị trung bình điện áp trên tải Ud π 1 U d = ∫ 2U 2 sinθdθ πα 2U 2 Ud = (1+ cosα ) π 14
 15. Trị trung bình của dòng qua tải U Id = d R Trị trung bình của dòng qua mỗi SCR Id IT = 2 Điện áp ngược cực đại trên mỗi SCR U T max = − 2U 2 15
 16. b.Tải RL: 16
 17. c. Hiện tượng trùng dẫn Hiện tượng trùng dẫn chỉ xuất hiện trong các sơ đồ mà số cuộn dây thứ cấp máy biến áp nguồn bằng hoặc lớn hơn 2. Giả thiết L = ∞ với giả thiết này dòng id xem như được nắn thẳng: id = Id . LC T1 1T u21 e21 ic L R id L R e22 u22 T2 LC T2 17
 18. ud θ3 2π 0 θ2 θ α e22 α e21 i1 Id 0 μ μ θ i2 Id 0 θ 18
 19. Giả sử T1 dẫn i1 =Id  Khi θ = θ2 = (π + α) ta có xung kích cho T2 . SCR T2 dẫn vì lúc này e22> 0 . Kết quả là T1 & T2 cùng dẫn .  Hai nguồn e21 và e22 được nối lại theo mạch e21 – Lc – T1 – T2 – Lc – e22 .  Dòng i2 tăng lên ,còn dòng i1 giảm xuống vì i1 + i2 = Id = const. Khi θ = θ3 ⇒ i1 = 0 ⇒ T1 tắt i2 = Id ⇒ T2 dẫn mạnh. Vậy: dòng tải Id đã chuyển mạch từ T1 sang T2 . Quá trình này gọi là Quá trình chuyển mạch hay gọi là Hiện tượng trùng dẫn Góc μ = θ3 - θ2 : gọi là góc trùng dẫn 19
 20. Gọi uc : Điện áp ngắn mạch. ic : Dòng ngắn mạch di Ta có phương trình: uc = e22 − e21 = 2L c c dt Nếu chuyển góc tọa độ từ O sang vị trí O’ , ta có : e22 = 2U 2 sin θ + α ) ( e21 = 2U 2 sin θ + π + α ) = − 2U 2 sin θ + α ) ( ( uc = e22 − e21 dic dic uc = 2 2U 2 sin θ + α ) = 2L c ( = 2X c dt dθ Vậy  dic 2U 2 sin θ + α ) = X c ( dθ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản