Chính sách tài chính quốc gia

Chia sẻ: ntgioi120403

Là hệ thống các quan điểm chủ trương biện pháp của NN trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đều tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản