Chính sách tài chính quốc gia - chương 8

Chia sẻ: ntgioi120404

Là hệ thống các quan điểm chủ trương, biện pháp của nhà nước trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đến tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống tài chính

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản