Chỉnh sửa ảnh bị lỗi cân bằng trắng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
252
lượt xem
109
download

Chỉnh sửa ảnh bị lỗi cân bằng trắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi chụp ảnh, nhất là chụp ảnh ngoài trời, ánh sáng nhìn bằng mắt rất đẹp nhưng khi lên ảnh, vì những lý do kỹ thuật khách quan mà ảnh bị đổi màu quá vàng, quá xanh hoặc quá trắng. Hãy sử dụng Levels Palette, một thủ thuật đơn giản với Photoshop để giải quyết vấn đề này. Khi bạn gặp các vấn đề về cân bằng trắng, bạn sẽ nhìn thấy một mảng màu xuất hiện khi một trong các màu RGB đậm hơn các màu khác và thường xảy ra khi ảnh chụp với ánh sáng nhân tạo....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉnh sửa ảnh bị lỗi cân bằng trắng

  1. Ch nh s a nh b l i cân b ng tr ng Khi ch p nh, nh t là ch p nh ngoài tr i, ánh sáng nhìn b ng m t r t p nhưng khi lên nh, vì nh ng lý do k thu t khách quan mà nh b i màu quá vàng, quá xanh ho c quá tr ng. Hãy s d ng Levels Palette, m t th thu t ơn gi n v i Photoshop gi i quy t v n này. Khi b n g p các v n v cân b ng tr ng, b n s nhìn th y m t m ng màu xu t hi n khi m t trong các màu RGB m hơn các màu khác và thư ng x y ra khi nh ch p v i ánh sáng nhân t o. V i ánh sáng èn huỳnh quang, thư ng là màu xanh lá và v i èn dây tóc thư ng là màu vàng. N u
  2. có èn flash, màu s b ng v xanh lam. Tuy nhiên, gi ng như b c nh minh h a trên, nh ch p ngoài tr i cũng có th b cân b ng tr ng sai. Ánh sáng t nhiên thư ng không n nh và thay i tùy thu c và a i m và th i gian trong ngày. Ví d , các b c nh ư c ch p vào sáng s m s ng xanh hơn các b c nh ch p vào gi a trưa. Vào cu i ngày, màu s và m hơn. Bên c nh ó là nh hư ng c a a i m. Các b c nh ch p ch p dư i vòm cây s có nhi u màu xanh lá hơn. Photoshop cung c p nh ng công c hoàn h o x lý nh ng m ng màu sai khác và tr v nh ng màu s c trung tính và t nhiên hơn. Chúng ta s s d ng Level Palette ưa b c nh v v i màu s c p b ng cách ưa các i m màu en, tr ng và ghi v trung tính. S d ng công c này làm màu nh t i, b n s r t ng c nhiên v i nh ng gì công c này có th làm ư c. 1. Bư c u tiên
  3. B m vào ây download b c nh. M nh trong Photoshop và nhìn xem m ng màu âu b h ng. V n rõ ràng là màu tr ng c a chi c xe b bi n thành màu vàng hơi xanh. Nhân ôi layer: Layer>Duplicate Layer. t tên layer u tiên là Original, layer ư c nhân là Retouch. 2. Chu n b vùng làm vi c
  4. Ch n Eyedropper, ch n Sample size 3×4 Average. M Info Palette và ch n View>Fit on Screen. B n ã s n sàng hoàn thi n b c nh.
  5. 3. Level Ch n Image>Adjustment, chjn Levels. Trong box này, dư i thanh Auto là 3 công c Eyedropper; các công c này ư c s d ng ch nh màu en, ghi và tr ng trong b c nh. Click úp vào Eyedropper bên ph i ch nh các ph n màu en.
Đồng bộ tài khoản