Chính tả - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
279
lượt xem
17
download

Chính tả - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. 2. Làm đúng các bài tập phân biệt vần (an/ang) dễ lẫn. 3. Bồi dưỡng lòng tự trọng ,óc thẩm mĩ, tính sáng tạo qua bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU

  1. Tu n 1 Chính t ( Ti t 1) nghe-vi t D MÈN BÊNH V C K Y U I/ M c tiêu : 1. Nghe - vi t úng chính t , trình bày úng m t o n trong bài t p c D Mèn bênh v c k y u. 2. Làm úng các bài t p phân bi t v n (an/ang) d l n. 3. B i dư ng lòng t tr ng ,óc th m mĩ, tính sáng t o qua bài vi t. II/ dùng d y - h c : - B ng ph vi t s n n i dung BT 2b - V bài t p TV 4 III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. M u - GV nh c l i 1 s i m c n lưu ý v yêu c u c a ti t h c chính t , vi c chu n b dùng h c t p ( ph n, b ng 1
  2. con, v , bút m c, bút chì ) B. D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài : Nêu m c ích yêu c u. 2. Hư ng d n HS nghe- vi t - HS theo dõi SGK - GV c o n văn vi t chính t - HS c th m, chú ý nh ng t trong SGK mình d vi t sai. - Yêu c u HS c th m o n -l ng nghe văn vi t - HS vi t bài theo t c qui - GV lưu ý HS cách vi t và tư nh. th ng i vi t. - HS i v theo c p soát l i cho - GV c t ng câu ( c m t ) cho nhau. HS vi t ( GV c 2 lư t ) - HS i chi u SGK s a nh ng - GV c l i toàn bài chính t t vi t sai bên l trang v . - GV ch m ch a 7 -10 em - Yêu c u HS i v soát l i cho nhau -hs c yc u - Yêu c u HS i chi u SGK và s al i -3 hs lên b ng c l p làm vào v - GV nêu nh n xét chung - HS ch m bài i n c a mình b ng bút chì 3. Luy n t p: 2
  3. *Bài 2b: -1 hs c to yc u + Yêu c u HS c yêu c u c a - HS vi t vào b ng con l gi i bài câu + GV m b ng ph cho 3 HS lên b ng làm -hs l ng nghe + G i HS nh n xét k t qu bài làm + GV nh n xét ch t k t qu úng: * Bài 3b + Yêu c u HS c bài t p + Yêu c u HS gi i câu và vi t vào b ng con -Nh n xét ch t l i gi i úng: hoa ban 4. C ng c - d n dò - GV nh n xét ti t h c, nh c nh ng HS vi t sai chính t c n ghi nh không vi t sai nh ng t ã ôn luy n. -Tham kh o bài t p2a, 3a. 3
  4. 4
Đồng bộ tài khoản