Chính tả lớp 3 - TẬP CHÉP : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Chia sẻ: nokiac3

1.Rèn kĩ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác 1 đoạn trong truyện : Trận bóng dưới lòng đường. - Từ đoạn chép mẫu trên bảng của GV, củng cố cách trình bày một đoạn văn: Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa, lũi vào 2 ô, lời nói của nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Làm các bài tập phân biệt cách viết các âm đầu hoặc vần dễ lẫn: iên / iêng. 2. Ôn bảng chữ: - Điền đúng 11 chữ và tên 11 chữ...

Nội dung Text: Chính tả lớp 3 - TẬP CHÉP : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG

Chính tả : (Tiết 13)Đề bài: TẬP CHÉP : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG.

I.Mục tiêu:

1.Rèn kĩ năng viết chính tả:

- Chép lại chính xác 1 đoạn trong truyện : Trận bóng dưới lòng đường.

- Từ đoạn chép mẫu trên bảng của GV, củng cố cách trình bày một đoạn

văn: Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa, lũi vào 2 ô, lời nói của

nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

- Làm các bài tập phân biệt cách viết các âm đầu hoặc vần dễ lẫn: iên / iêng.

2. Ôn bảng chữ:

- Điền đúng 11 chữ và tên 11 chữ đó vào ô trống trong bảng.

- Thuộc lòng tên 11 chữ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết sẵn bài tập chép.

- 1 tờ phiếu to viết sẵn bảng chữ của bài tập 3.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của

dạy học HS

A.Bài cũ -Gv đọc cho 2,3 hs viết bảng lớp, lớp viết -Hs làm bài tập.
(3-4 phút) bảng con các từ: nghèo khổ, ngoẹo đầu,

cái gương, vườn rau.

-Gọi 3 hs đọc thuộc theo thứ tự 27 chữ đã

học.

-Nhận xét bài cũ.

B.Bài mới

1.Gt bài -Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

(1-2 phút) -Ghi đề bài. -2 hs đọc đề bài.

2.Hd hs

tập chép

(18-20 a.Hướng dẫn chuẩn bị:

phút) -Gv đọc đoạn chép trên bảng. -Hs chú ý lắng.

nghe.

-2 hs đọc lại đoạn

-HD hs nhận xét chính tả, GV hỏi: chép (nhìn bảng).

+Những chữ nào trong đoạn văn viết hoa? -Các chữ đầu câu,

đầu đoạn, tên

riêng của người.

+Lời các nhân vật được đặt sau những dấu -Đặt sau dâu hai

câu gì? chấm, xuống
dòng, gạch đầu

dòng.

-Yêu cầu hs đọc thầm lại đoạn văn, ghi -Đọc thầm đoạn

nhớ những tiếng khó và viết vào bảng con văn, ghi lại các

như: xích lô, quá quắt, dìu, lưng còng, tiếng khó.

mếu máo, xin lỗi.

b.Hs chép bài vào vở (chép bài trong -Hs chép bài vào

SGK) vở.

c.Chấm chữa bài:

-Yêu cầu hs tự chấm chữa bài và ghi số lỗi -Tự chấmchữa bài

ra lề đỏ.

-Gv chấm từ 5-7 bài, nhận xét về nội

dung, cách trình bày, chữ viết của các em.

3.Hd hs a.Bài tập 2b (lựa chọn):

làm bài -GV giúp hs nắm vững yêu cầu của bài tập

tập -Yêu cầu hs đọc thầm bài, xem tranh minh -Đọc thầm bài

(6-7 phút) hoạ gợi ý giải câu đố, làm bài vào vở. tập, xem tranh, tự

-Mời 2 hs lên bảng giải. làm bài.

-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.. -Nhận xét.

-Cho cả lớp chữa bài vào vở
Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào

(Là quả dừa)

b.Bài tập 3

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -1 hs đọc yêu cầu.

-Cho cả lớp làm bài vào bảng con. -Lớp làm bài vào

-Gv mời 11 hs nối tiếp nhau lên bảng làm bảng con.

bài, sau mỗi chữ, Gv sửa lại cho đúng.

-Mời 3,4 hs nhìn bảng chữ, đọc11 chữ và -Nhận xét chữa

tên chữ ghi trên bảng. bài.

-Yêu cầu hs học thuộc lòng 11 tên chữ tại -Học thuộc 11 tên

lớp theo cách đã hướng dẫn ở các bài chữ.

trước.

-Cho cả lớp chữa bài trong SGK (hoặc vở

bài tập):

Số thứ Chữ Tên chữ

tự

1 q quy

2 r e-rờ

3 s ét- sì
4 t tê

5 th tê hát

6 tr tê e-rờ

7 u u

8 ư ư

9 v vê

10 x ích-xì

11 y i dài

4.Củng cố, -Nhận xét tiết học.

dặn dò -Yêu cầu hs về nhà học thuôc lòng tên 39

(1-2 phút) chữ cái theo đúng thứ tự.

-Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết : Bận.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản