CHÍNH TẢ - MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO - PHÂN BIỆT L / N , ÂT / ÂC (Nghe - viết)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
12
download

CHÍNH TẢ - MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO - PHÂN BIỆT L / N , ÂT / ÂC (Nghe - viết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe viết đúng chính tả , trình bày đúng đoạn văn miêu tả mùa đông trên rẻo cao. - Tìm và viết đúng các chữ có âm đầu hoặc vần dễ lẫn (l / n , ât / âc) - Giúp HS rèn tính cẩn thận, chính xác óc thẩm mỹ, lòng tự trọng, tự giác khi chấm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ - MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO - PHÂN BIỆT L / N , ÂT / ÂC (Nghe - viết)

  1. CHÍNH T : (17): MÙA ÔNG TRÊN R O CAO PHÂN BI T L / N , ÂT / ÂC (Nghe - vi t) I.M c ích yêu c u - Nghe vi t úng chính t , trình bày úng o n văn miêu t mùa ông trên r o cao. - Tìm và vi t úng các ch có âm u ho c v n d l n (l / n , ât / âc) - Giúp HS rèn tính c n th n, chính xác óc th m m , lòng t tr ng, t giác khi ch m bài. II. dùng d y h c
  2. M t s t phi u ghi n i dung bài t p 2a ho c 2b, bài t p 3 III.Các ho t ng ch y u: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ : GV g i 2 HS lên b ng l n, c l p vi t - 2 HS lên làm b ng l n b ng con các t : nh y dây, giao bóng, múa r i - M i t vi t m t t sai GV nh n xét cho i m 2.D y h c bài m i 2.1 Gi i thi u bài : -L ng nghe Ti t chính t hôm nay các em nghe vi t o n văn trong bài "Mùa ông trên r o cao" và làm bài t p chính t phân bi t l / n , âc / ât - C l p theo dõi SGK 2.2. Hư ng d n nghe - vi t
  3. a.Tìm hi u n i dung o n văn - HS c th m o n văn - GV c o n văn c n vi t chính t + Mây theo các sư n núi trư n xu ng, mưa b i, hoa - GV h i : c i n vàng trên sư n i, nư c su i c n d n, nh ng chi c lá vàng cu i cùng ã + Nh ng d u hi u nào cho bi t mùa lìa cành. ông ã v v i r o cao? + Các t ng :trư n xu ng, chít b c, khua lao xao, nh n nh i ,quanh co. b. Hư ng d n vi t t khó : HS vi t b ng con t khó - GV nh c HS chú ý nh ng t khó, d l n khi vi t chính t và luy n vi t - GV c t ng t cho HS vi t - GV nh n xét - HS g p SGK - chú ý nghe c vi t úng - GV hư ng d n cách trình bày (tên bài, nh ng o n xu ng dòng) - HS soát bài c. Nghe vi t chính t - GV c t ng câu, ho c t ng o n
  4. ng n trong câu cho HS vi t ( c 3 l n) - T ng c p HS i v cho nhau soát l i cho nhau - GV c toàn bài m t lư c d. Soát l i và ch m bài - GV ch m, ch a 7-10 bài - GV nh n xét -1 HS c thành ti ng 2.3. Hư ng d n làm bài t p chính t - HS làm bài vào v nháp GV có th ch n ph n b HS s d ng t có v n ât hay âc không nh m l n - G i t ng em c o n văn ã i n y các t c n Bài 2b thi t vào ô tr ng. - G i HS c yêu c u - C l p theo dõi nh n xét - GV yêu c u HS t làm bài HS s a bài theo l i gi i úng - HS c th m xem nh ng t trong vòng ơn t nào ưa GV nh n xét ch t l i l i gi i úng : gi c vào cho úng ng , t tr i, v t v
  5. Bài 3 - HS làm b ng con - HS h c cá nhân b ng b ng con, ch n t - HS làm v (n u còn th i úng ghi b ng con gian) -GV ch vi t nh ng t úng lên b ng - GV ch a bài : gi c m ng- làm ngư i- xu t hi n- n a m t - l c láo - c t ti ng - lên ti ng - nh c tràng - t -l o o -th t dài - n m tay. 3.C ng c , d n dò Nh n xét ti t h c D n HS v nhà c bài 3 ph i chu n b bài sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản