CHÍNH TẢ - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
180
lượt xem
26
download

CHÍNH TẢ - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhớ - viết chính xác, đẹp khổ thơ Nếu chúng mình có phép lạ. +Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt s/x hoặc dấu hỏi/ dấu ngã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ - NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ

  1. CHÍNH T ( 11 ) N U CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP L I/ M C TIÊU : Nh - vi t chính xác, p kh thơ N u chúng mình có phép l . +Làm úng bài t p chính t , phân bi t s/x ho c d u h i/ d u ngã. II / CHU N B : +B ng ph . III /HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: HS vi t b ng con: suôn s , b n b , 2 HS lên b ng. ngã ng a, h h … L p nh n xét. GV nh n xét. 2 Bài m i : GV: Ti t chính t hôm nay các em s vi t 4 kh thơ u c a bài thơ
  2. N u chúng mình có phép l và làm bài t p chính t . GV ghi lên b ng. G i 1 HS m SGK c 4 kh thơ HS nh c l i . u N u chúng mình có phép l . 1 HS c. G i HS c thu c lòng 4 kh thơ. H i : Các b nnh trong bài thơ ã mong ư c i u gì ? 3 HS c. +Các b n nh mong ư c mình có phép l cho cây mau ra hoa k t trái ng t, tr thành ngư i l n, làm vi c có ích làm cho th gi i không còn nh ng mùa ông giá rét, không còn chi n tranh,tr em luôn s ng Yêu c u HS phát hi n t khó trong hoà bình h nh phúc +h t gi ng, áy bi n , úc thành,ru t. H i :Cách trình bày bài thơ? HS vi t b ng con. +Ch u dòng vi t lùi vào 3 ô. Yêu c u HS vi t vào v . Gi a 2 kh thơ cách 1 dòng.
  3. GV thâu ch m m t s v HS t vi t bài vào v . Luy n t p: G i HS c yêu c u HS t ch m bài GV treo b ng ph 1 HS c 1 HS lên b ng làm c l p vi t vào v nháp GV k t ý úng +n i ti ng, tr ng,ban thư ng,r t i, ch xin, n i nh thu hàn vi ,ph i h i mư n, c a , dùng ,b a, t. G i HS c yêu c u bài 3 1 HS c. Yêu c u HS t làm bài 1 HS lên b ng làm.c l p làm vào . v nháp. l p nh n xét bài làm c a b n G i HS c l i câu úng +a/ T t g hơn t t nư c sơn. B/ X u ngư i p n t. C / Mùa hè cá sông, mùa ông cá bi n. D /Trăng m còn t hơn sao, D u r ng núi l còn cao hơn i GV k t lu n HS gi i thích nghĩa c a t ng câu..
  4. A/ Con ngư i có tính t t tâm h n p còn hơn ch hình th c bên ngoài. B /Ngư i có v ngoài x u xí khó nhìn nhưng l i có tính n t t t. C/ Mùa hè ăn cá sông thì ngon còn mùa ông ăn cá bi n thì ngon 3 C ng c , d n dò: G i HS c thu c nh ng câu ca dao trên. Nh n xét ti t h c, d n dò bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản