Chính tả - Nghe, viết - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU TR/CH, THANH HỎI/ THANH NGÃ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
10
download

Chính tả - Nghe, viết - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU TR/CH, THANH HỎI/ THANH NGÃ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo. - Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu tr/ch hoặc có thanh hỏi/ thanh ngã - 4, 5 tờ phiếu khổ to để HS làm BT. - 3 tờ phiếu phô tô để HS làm BT trên bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU TR/CH, THANH HỎI/ THANH NGÃ

  1. Chính t : Nghe- vi t: BUÔN CHƯ LÊNH ÓN CÔ GIÁO PHÂN BI T ÂM U TR/CH, THANH H I/ THANH NGÃ I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe- vi t úng chính t , trình bày úng m t o n trong bài Buôn Chư Lênh ón cô giáo. - Làm úng bài t p phân bi t ti ng có âm u tr/ch ho c có thanh h i/ thanh ngã II. dùng d y h c: - 4, 5 t phi u kh to HS làm BT. - 3 t phi u phô tô HS làm BT trên b ng. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) - Hư ng d n chính t . GV c bài chính t 1 lư t và cho HS luy n vi t nh ng t khó. - GV c chính t . - Ch m, ch a bài. Ho t ng 3: Làm bài t p. (8-10’) a) Hư ng d n HS làm BT 2.
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm vi c theo Trò chơi ti p s c. - GV dán 4 t phi u lên b ng theo úng 4 nhóm. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV dán 2 t phi u ã phô tô lên b ng. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2')
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản