Chính tả ( nghe viết ) - Cháu nghe câu chuyện của bà

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
11
download

Chính tả ( nghe viết ) - Cháu nghe câu chuyện của bà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe, viết đúng , đẹp bài thơ lục bát. - Làm đúng bài tập chính tả, phân biệt dấu hỏi , dấu ngã Gọi 3 HS lên bảng viết một số từ do 1HS ở dưới lớp đọc Nhận xét HS viết bảng Nhận xét chữ viết của HS ở bài chính tả trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả ( nghe viết ) - Cháu nghe câu chuyện của bà

  1. Môn : Chính t ( nghe vi t ) (3) Cháu nghe câu chuy n c a bà I M c tiêu: - Nghe, vi t úng , p bài thơ l c bát. - Làm úng bài t p chính t , phân bi t d u h i , d u ngã II Chu n b : Vi t s n bài 2 b lên b ng III Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: G i 3 HS lên b ng vi t m t - HS lên b ng vi t : xu t s t do 1HS dư i l p c s c, năng su t, s n xu t cái sào, xào rau Nh n xét HS vi t b ng Nh n xét ch vi t c a HS bài chính t trư c
  2. 2 Bài m i: Gi i thi u: gi chính t hôm nay các em s nghe vi t bài - HS n i ti p nhau nh c l i thơ “ Cháu nghe câu chuy n c a bà” và làm bài t p phân bi t d u h i d u ngã GV ghi lên b ng - Theo dõi GV c 3 HS cl i Hư ng d n vi t chính t - Bà v a i v a ch ng g y a.Tìm hi u n i dung bài thơ - Bài thơ nói lên tình thương c a 2 bà cháu dành cho 1 + GV c bài thơ c già b l n n m c không bi t H i: b n nh th y bà có c ư ng v nhà mình. i u gì khác m i ngày? - Dòng 6 ch vi t lùi vào Bài thơ nói lên i u gì? 1ô,dòng 8 ch vi t sát l . Gi a 2 kh thơ cách 1 dòng b- .Hư ng d n cách trình bày bài thơ l c bát. - HS vi t b ng con :Mõi, d n, l c , b ng. - 1 HS lên vi t b ng c.Hư ng d n vi t t khó: - HS nghe vi t Yêu c u HS tìm các t khó
  3. luy n vi t - HS rà soát l i Vi t chính t : GV c toàn bài, c t ng - HS t ch m theo bài trên câu ng n b ng . HS i v cho nhau GV c l i toàn bài GV ch m 5 n7v - 1HS c bài 2b Nh n xét - M i HS lên b ng làm 1 câu. HS dư i l p làm v Hư ng d n ch m theo bài trên b ng - 2 HS c Hư ng d n vi t ch sai vào s tay TV Hư ng d n làm bài t p G i 1 HS c yêu c u Yêu c u HS t làm G i HS nh n xét GV ch t l i ý úng G i HS c l i o n văn hoàn ch nh 3. C ng c - d n dò:
  4. Nh n xét ti t h c , ch vi t c a HS Yêu c u HS v nhà tìm các dùng, tên g i có mang d u thanh h i , ngã, ti t sau ki m tra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản