Chính tả - Nghe, viết - KÌ DIỆU RỪNG XANH - LUYỆN TẬP ĐÁNH DÂU THANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
6
download

Chính tả - Nghe, viết - KÌ DIỆU RỪNG XANH - LUYỆN TẬP ĐÁNH DÂU THANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe- viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Kì diệu rừng xanh. - Làm đúng các bài luyện tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa yê/ ya.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - KÌ DIỆU RỪNG XANH - LUYỆN TẬP ĐÁNH DÂU THANH

  1. Chính t : Nghe- vi t: KÌ DI U R NG XANH LUY N T P ÁNH DÂU THANH ( các ti ng ch a yê/ ya ) I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe- vi t úng, trình bày úng m t o n c a bài Kì di u r ng xanh. - Làm úng các bài luy n t p ánh d u thanh các ti ng ch a yê/ ya. II. dùng d y h c: - B ng ph ho c 2, 3 t gi y kh to ã phô tô n i dung bài t p. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. - 3 HS lên b ng vi t nh ng ti ng do GV c. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nghe- vi t. a) GV c bài chính t 1 lư t. ( T N ng trưa n c nh mùa thu) b) GV c cho HS vi t. c) Ch m, ch a bài. - GV c toàn bài 1 lư t. - HS t soát l i. - GV ch m 5-7 bài. - GV nh n xét chung.
  3. Ho t ng 3: Làm BT. a) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm ti ng có v n uyên i n vào các ch tr ng. - Cho HS làm bài. GV treo b ng ph vi t s n - 2 HS lên b ng làm
  4. BT 3. bài. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 4. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - 1 HS c yêu c u BT 4. Tìm ti ng có âm yê g i tên l i chim m i tranh. - Cho HS làm bài. - HS dùng vi t chì vi t tên loài chim dư i m i tranh. - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i.
  5. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản