Chính tả - Nghe, viết - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
149
lượt xem
6
download

Chính tả - Nghe, viết - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Viết đúng chính tả, trình bày đúng hai khổ thơ đầu của bài thơ Về ngôi nhà đang xây. - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các tiếng có âm đầu r/d/gi ; v/d hoặc phân biệt các tiếng có vần iêm/im, iếp/íp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe, viết - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

  1. Chính t : Nghe- vi t: V NGÔI NHÀ ANG XÂY I. M c tiêu, nhi m v : - Vi t úng chính t , trình bày úng hai kh thơ u c a bài thơ V ngôi nhà ang xây. - Làm úng bài t p chính t phân bi t các ti ng có âm u r/d/gi ; v/d ho c phân bi t các ti ng có v n iêm/im, i p/íp. II. dùng d y h c: - 3, 4 t gi y kh to phô tô BT HS làm bài và chơi trò chơi thi ti p s c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) - Hư ng d n chính t . - GV vi t chính t . - Ch m, ch a bài. Ho t ng 3: Làm BT. (8-10’) a) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. GV dán lên b ng t - HS làm vi c cá phi u cho HS thi làm dư i hình th c ti p s c. nhân. - GV nh n xét.
  3. b) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài: chơi trò ti p s c như BT 2. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản