CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ (4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
111
lượt xem
5
download

CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ (4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chính tả - người viết truyện thật thà (4)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ (4)

  1. CHÍNH T NGƯ I VI T TRUY N TH T THÀ I-M c tiêu: -Nghe ,vi t úng , p câu chuy n vui Ngư i vi t truy n th t thà. -T phát hi n ra l i sai và bi t s a l i chính t . -Tìm và vi t úng các t láy có ch a âm s /x ho c thanh h i ,thanh ngã. II- dùng d y h c: Gi y kh to ,bút d . III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H C SINH 1-Bài cũ: -G i 1 hs lên b ng c các t ng và
  2. cho 3 hs vi t.. - c và vi t các t : -Nh n xét bài vi t c a hs . +l n l n ,n c n , n ng nàn ,lo l ng, làm nên ,nên non , cái k ng . leng keng, léng phéng. 2-Bài m i: 2.1 Gi i thi u:Gi chính t hôm nay các em s vi t l i m t câu chuy n -Hs l ng nghe. vui nói v nhà văn pháp n i ti ng Ban-d c. 2.2-Hư ng d n vi t chính t : a-Tìm hi u n i dung truy n : -G i hs c truy n . -2 hs c thành ti ng. -H i: +Nhà văn Ban-d c có tài gì? +Ông có tài tư ng tư ng khi vi t truy n ng n, truy n dài. +Trong cu c s ng ông là ngư i như +Ông là m t ngư i th t thà, nói d i là th n th nào? m t và p úng. b-Hư ng d n vi t t khó; -Các t :Ban-d c, truy n dài ,truy n ng n… -Gv y/c hs tìm t khó trong truy n . -Y/c hs c và luy n các t v a tìm ư c.
  3. c-Hư ng d n trình bày: -G i hs nh c l i cách trình bày l i tho i d-Nghe - vi t: c-Thu ,ch m ,nh n xét v . 2.3-Hư ng d n làm bài t p chính -1 hs c thành ti ng yêu c u và m u. t : -Hs t ghi l i và ch a l i. Bài 1 : -Y/c hs c bài. -Y/c hs ghi l i và ch a l i vào v nháp ho c v bài t p. -Gv ch m m t s bài c a hs. -Nh n xét. -1 Hs c yêu c u và m u. Bài 2; +T láy có ti ng l p l i âm u s /x. a- G i hs c. -H i:+T láy có ti ng ch a âm s ho c
  4. x là t láy như th nào? -Th o lu n theo nhóm 4. --Gv phát gi y và bút d cho hs. Nh n xét ,b sung. -Y/c hs ho t ng theo nhóm 4 -Nhóm xong trư c dán phi u lên b ng .Các nhóm khác nh n xét ,b sung --Hs ch a bài. có m t phi u hoàn ch nh.. -Gv k t lu n v phi u úng, y nh t. -T láy có ti ng ch a âm s: sàn sàn ,san sát, s n sàng, săn sóc , sáng su t, s m s p , s n s t, s t s n , s sàng, s c sôi ,suci s o, suôn s … -T láy có ti ng âm x : xa xa, xám x t, xào x c, xao xuy n ,xanh xao, xo n xít , x i x , xôn xao, xu xoà, xúm xít… b-Gv cho hs ti n hành tương t như bài a: -T láy có ti ng ch a thanh h i: ng nh ,l m ch m,kh n kho n ,nh y nhót, nhí nh nh ,th p th m, tua t a, v y v , x i x …. -T láy ch a thanh ngã: b ng , d dành, m u m c, màu m , nghĩ ng i, vũng vàng ,s n sàn s ng s ng, phè ph n…..
  5. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs ghi nh các l i chính t , các t láy v a tìm ư c và chu n b bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản