Chính tả - Nhớ, viết - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X, ÂM CUỐI T/C

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
173
lượt xem
9
download

Chính tả - Nhớ, viết - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X, ÂM CUỐI T/C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn chính tả trong bài thơ Hành trình của bầy ong. - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nhớ, viết - HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU S/X, ÂM CUỐI T/C

  1. Chính t : Nh - vi t: HÀNH TRÌNH C A B Y ONG PHÂN BI T ÂM U S/X, ÂM CU I T/C I. M c tiêu, nhi m v : - Nh - vi t úng chính t , trình bày úng o n chính t trong bài thơ Hành trình c a b y ong. - Luy n vi t úng nh ng t ng có âm u s/x ho c âm cu i t/c. II. dùng d y h c: - Các phi u nh ghi các c p ti ng HS b c thăm. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) a) Hư ng d n chính t . - Cho HS c bài chính t . - 3 HS c thu c lòng 10 dòng thơ u. b) Cho HS vi t chính t . c) Ch m, ch a bài. - GV c bài chính t m t lư t. - HS t soát l i. - GV ch m 5-7 bài. - HS i v cho nhau. Ho t ng 3: Làm BT. (9-10’) a) Hư ng d n HS làm BT 2.
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV cho HS b c thăm các phi u ã chu n - 4 HS lên b c thăm. b trư c. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Yêu c u HS v nhà làm l i BT 2 vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản