Chính tả - Nhớ, viết - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
284
lượt xem
18
download

Chính tả - Nhớ, viết - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ: luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l/n hoặc âm cuối n/ng dễ lẫn. - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút, băng dính để HS thi tìm từ láy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nhớ, viết - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG

  1. Chính t : Nh - vi t: TI NG ÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG À PHÂN BI T ÂM U L/N, ÂM CU I N/NG I. M c tiêu, nhi m v : - Nh và vi t l i úng chính t bài Ti ng àn ba-la-lai-ca trên sông à. - Ôn t p chính t phương ng : luy n vi t úng nh ng t ng có âm u l/n ho c âm cu i n/ng d l n. II. dùng d y h c: - Vi t t ng c p ch ghi ti ng theo c t d c BT 2 và t ng phi u nh HS b c thăm và tìm t ng ch a ti ng ó. - Gi y bút, băng dính HS thi tìm t láy. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Vi t chính t . (20’) a) Hư ng d n chung. (4’) b) Cho HS vi t chính t . (16’) c) Ch m, ch a bài. - GV c bài chính t 1 lư t. - HS t soát l i. - GV ch m 5-7 bài. - HS i t p cho nhau s a l i. - GV nh n xét chung. Ho t ng 3: Làm BT chính t . (8’)
  3. a) Hư ng d n HS làm BT 1. (4’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - 5 HS lên b c thăm và tr l i. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 3. (4’) (Ch n 3a ho c 3b) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm vi c theo nhóm. GV phát gi y kh to - Các nhóm tìm cho các nhóm. nhanh t láy. - Cho HS trình bày. - i di n nhóm
  4. êm dán gi y ghi k t qu lên b ng. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản