CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Luật bảo vệ môi trường” 2. Kĩ năng: - Hiểu và nắm được cách trình bày một điều cụ thể trong bộ luật nhà nước. - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l / n ; âm cuối n / ng 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Giấy khổ to thì tìm nhanh theo yêu cầu bài 3. + HS: Bảng con, bài soạn từ khó.

Nội dung Text: CHÍNH TẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng

CHÍNH TẢ

PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU n / l - ÂM CUỐI n – ng


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh nghe viết đúng chính tả bài “Luật
bảo vệ môi trường”

2. Kĩ năng: - Hiểu và nắm được cách trình bày một điều
cụ thể trong bộ luật nhà nước.

- Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l / n ; âm cuối
n / ng

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Giấy khổ to thì tìm nhanh theo yêu cầu bài 3.

+ HS: Bảng con, bài soạn từ khó.

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Giáo viên nhận xét bài
kiểm tra giữa kỳ I

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

30’ 4. Phát triển các hoạt

15’ động: Hoạt động lớp, cá nhân.
 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh nghe – viết.

Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành.
- 1, 2 học sinh đọc bài
- Giáo viên đọc lần 1 đoạn
chính tả – Nêu nội dung.
văn viết chính tả.
- Học sinh nêu cách trình
- Yêu cầu học sinh nêu
bày (chú ý chỗ xuống
một số từ khó viết.
dòng).
- Giáo viên đọc cho học
- Học sinh viết bài.
sinh viết.
- Học sinh đổi tập sửa bài.
- Hoạt động học sinh sửa
bài. - Học sinh viết bài.
10’ - Học sinh soát lại lỗi (đổi
- Giáo viên chấm chữa tập).
bài. Hoạt động cá nhân, lớp.
 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh làm bài tập
chính tả.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
Phương pháp: Luyện
- Cả lớp đọc thầm.
tập, thực hành.
- Thi viết nhanh các từ
 Bài 2
ngữ có cặp tiếng ghi trên
- Yêu cầu học sinh đọc
phiếu.
bài 2.
- Học sinh lần lượt “bốc
- Giáo viên tổ chức trò
thăm” mở phiếu và đọc to
chơi.
cho cả lớp nghe cặp tiếng
ghi trên phiếu (VD: lắm –
nắm) học sinh tìm thật
nhanh từ: thích lắm – nắm
cơm
- Cả lớp làm vào nháp,
nhận xét các từ đã ghi trên
bảng.
5’
- 1 học sinh đọc yêu cầu
- Giáo viên chốt lại, khen
bài.
nhóm đạt yêu cầu.

 Bài 3: - Tổ chức nhóm thi tìm
nhanh và nhiều, đúng từ
- Giáo viên chọn bài a.
láy.

- Đại diện nhóm trình bày.
1’ - Giáo viên nhận xét.
Hoạt động nhóm bàn.
 Hoạt động 3: Củng cố.

Phương pháp: Thi đua.
- Tìm nhanh các từ gợi tả
âm thanh có âm ng ở cuối.

- Đại diện nhóm nêu.
- Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà làm bài tập 3 vào
vở.
- Chuẩn bị: “Mùa thảo
quả”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản